TUTVUMISTUND 1. KLASSI ASTUJATELE

Sel aastal korraldame 1. klassi astujatele tutvumistunni. Tund toimub 22.02.2023 Avatud Koolis. Osalevad nii kogukonna lapsed kui läbi loosimise tulnud lapsed. Kõikidele asjaosalisetele on saadetud vastavasisuline e-kiri.

Tutvumistunni näol on tegemist tulevaste õpilaste, õpetajate ja tugipersonali omavahelise tutvumisega. Läbi mängu ja loovate tegevuste imiteeritakse esimese klassi tundi.