Vastuvõtuga seotud KKK

Kuidas ma saan infot, kas teil on minu lapsele õppekohta pakkuda?

Info saamiseks palume kirjutada aadressil vastuvott@avatudkool.ee ja siis saame teele panna täpsemad juhised. Kindel variant on oma laps lisada vastava klassi ootenimekirja meie kodulehel.

Olen registreerinud lapse ootenimekirja aga pole vastust saanud?

Laps lisatakse ankeedi alusel ootenimekirja ja kui õppekoht vabaneb, siis hakkame ootenimekirja alusel peredele vabanenud kohta pakkuma. Võtame sinuga ühendust juhul, kui järjekord on sinu lapseni jõudnud. Huvi korral või täpsustuste saamiseks võib alati kirjutada aadressil vastuvott@avatudkool.ee.

Millal avaneb 1. klassi vastuvõtt?

Tulevase 1.klassi avaldusi saab meie kodulehe kaudu esitama hakata käesoleva õppeaasta detsembris.

Kuidas toimub vastuvõtuprotsess?

Detsembris avalikustatakse meie kodulehel  avalduste esitamise keskkond. NB! Kindlasti tuleb jälgida, et esitad lapse avalduse just 1.klasside keskkonnas. Kui oled esitanud avalduse nt aasta varem aastaringse avalduse vormi kaudu, siis võib sinu laps kahjuks 1.klassi loosist välja jääda.

Registreerumise järel saab iga laps oma unikaalse numbrikoodi, millega osaleb koolikoha loosimisel. Loosimine toimub juhul kui sooviavaldusi on rohkem kui Avatud Kooli poolt loodavaid koolikohti esimesse klassi. Loosimine on avalik ja seda kontrollib Avatud Kooli vastuvõtu komisjon.

Selleks, et tagada klassides tasakaal, loositakse lapsed kuues erinevas grupis:

1.       vene emakeelega poisid,

2.       vene emakeelega tüdrukud,

3.       eesti emakeelega poisid

4.       eesti emakeelega tüdrukud

5.       kakskeelsed poisid (alates 2020. õppeaastast arvestame mõlemakeelsete lastena ka Kellukese lasteaia keelekümblusrühma lõpetanud lapsi; alates 2022. õppeaastast arvestame kakskeelsete laste hulka ka kolmanda emakeelega lapsed)

6.       kakskeelsed tüdrukud (alates 2020. õppeaastast arvestame mõlemakeelsete lastena ka Kellukese lasteaia keelekümblusrühma lõpetanud lapsi; alates 2022. õppeaastast arvestame kakskeelsete laste hulka ka kolmanda emakeelega lapsed)

Loosimise tulemused avalikustatakse Avatud Kooli kodulehel, kus on võimalik jälgida registreerimisnumbri järgi oma lapse kohta Avatud Kooli järjekorras. Loosimise tulemuste protokoll saadetakse kõigile lapsevanematele, kelle laps(ed) koolikoha loosimises osalevad.

Vastavalt loosimise tulemuste järjekorrale kutsume peresid perevestlusele, misjärel sõlmitakse leping.

Kui mõni pere loobub oma koolikohast, liigub vastava grupi loosijärjekord selle võrra edasi.

Kas eelkoolis osalemine annab 1. klassi saamisel eelise?

Eelkooli läbinud lapsed on saanud võimaluse tutvuda Avatud Kooli õpetajate ja õppekorraldusega, samuti on nad tuttavad koolimajaga. Paraku eelkoolis osalemine loosimises eelist ei anna.

Lapse 1. klassi registreerimise ajavahemik on 1,5 kuud, kas on oluline millal registreering on tehtud?

Kui on soov osaleda 1. klassi koolikoha loosimises, siis on oluline teha seda enne registreerumise lõpp-tähtaega. Kiirem registreerimine loosis mingit eelist ei anna.

Mida tähendab kogukonnakoht?

Kogukonna liikmed on Avatud Kooli meeskonna liikmed ja vanemad, kelle lapsed juba õpivad meie koolis ning samuti pikaajalised kooliellu panustajad. Kogukonnaliikmete lapsed saavad koolikoha väljaspool loosi.

Laps ei oska üldse vene keelt, kas sel juhul sobib mu lapsele Avatud Kool?

Avatud Kool on lõimitud aine- ja keeleõppe kool, kus õpitakse läbivalt erinevates keeltes. Koos õpivad eesti, vene ja muukeelsed lapsed ning varasem keeleoskus pole eeldus, et koolis hästi toime tulla. Ka vanemate klassidega saab liituda laps, kes oskab ainult ühte keelt ja nendele pakutakse kooliga kohanemise etapis erituge.

Kui palju lapsi on ühes klassis?

Igas klassis (1.-3.) on 20 õpilast, neist enam-vähem pooled on eesti emakeelega lapsed ja pooled vene emakeelega lapsed, samuti püüame klassi komplekteerimisel jälgida soolist tasakaalu. 4.-9. klassides on 30 õpilast, kuid õpitakse suurema osa ajast 20-õpilasega rühmas.

Kas Avatud Koolis on väikeklass ja kas kool sobib HEV-lastele?

Avatud Kool lähtub kaasava hariduse põhimõtetest, seega kuna suudame lapsele pakkuda toetavat õpikeskkonda, saavad meie koolis õppida ka HEV-lapsed. Väikeklassid luuakse vajaduspõhiselt, eraldi väikeklassi me 1. klassi vastuvõtul ei loo.

Kui laps ei ole 1. oktoobri seisuga 7- aastane, siis kas meil on võimalik kooli kandideerida?

Avatud Kooli õpilase kooli vastuvõtmise kord ütleb, et esimese klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 1. oktoobriks. Nimetatust noorem laps saab kandideerida esimese klassi direktori nõusolekul.

Avalikus loosimises osalevad kõik registreeritud lapsed, kes on 1. oktoobri seisuga 7-aastased, nooremad lapsed lisatakse ootenimekirja. Kui õppekoht vabaneb või jääb täitmata loosis osalenud laste arvelt, siis pakutakse õppekohta ootenimekirjas olevatele noorematele lastele. Nooremate lastega viib kooli tugimeeskond läbi kooliküpsuse vestluse, mille põhjal langetab direktor otsuse kooli vastuvõtmiseks.