Vastuvõtuga seotud KKK

 Kuidas ma saan infot, kas teil on minu lapsele õppekohta pakkuda?

Info saamiseks palume kirjutada aadressil vastuvott@avatudkool.ee ja seal antakse teile edasised juhised. Kindel variant on oma laps lisada vastava klassi ootenimekirja meie kodulehe.

 Olen registreerinud lapse ootenimekirja aga pole vastust saanud?

Teie laps lisatakse ankeedi alusel ootenimekirja ja kui õppekoht vabaneb, siis selle alusel hakatakse peredele vabanenud kohta pakkuma. Teiega võetakse ühendust juhul, kui järjekord on teie lapseni jõudnud. Huvi korral võib alati kirjutada aadressil vastuvott@avatudkool.ee.

Millal avaneb 1.klassi vastuvõtt?

1.klassi saab hakata avaldusi esitama järgmiseks õppeaastaks novembrikuus meie kodulehe kaudu.

Kuidas toimub vastuvõtuprotsess?

Alates novembrist avalikustatakse meie kodulehel  avalduste esitamise keskkond. Kindlasti tuleb jälgida, et esitate lapse avaldust just 1.klasside keskkonnas. Kui olete esitanud avalduse nt aasta varem aastaringse avalduse vormi kaudu, siis teie laps võib jääda 1.klassi loosist välja.

Registreerumise järel saab iga laps oma unikaalse numbrikoodi, millega ta osaleb koolikoha loosimisel. Loosimine toimub juhul kui sooviavaldusi on rohkem kui Avatud Kooli poolt loodavaid koolikohti esimesse klassi. Loosimine on avalik ja loosimist kontrollib Avatud Kooli vastuvõtu komisjon.

Selleks, et tagada tasakaal klassides loositakse lapsed viies erinevas grupis:

1.       vene emakeelega poisid,

2.       vene emakeelega tüdrukud,

3.       eesti emakeelega poisid

4.       eesti emakeelega tüdrukud

5.       kakskeelsed lapsed (alates 2020. õppeaastast arvestame mõlemakeelsete lastena ka Kellukese lasteaia keelekümblusrühma lõpetanud lapsi).

Loosimise tulemused avalikustatakse Avatud Kooli kodulehel, kus on võimalik jälgida registreerimisnumbri järgi oma lapse kohta Avatud Kooli järjekorras. Loosimise tulemuste protokoll saadetakse ka kõigile lapsevanematele, kelle laps(ed) koolikoha loosimises osalevad.

Vastavalt loosimise tulemuste järjekorrale kutsume peresid perevestlusele, misjärel sõlmitakse leping.

Kui mõni pere loobub oma koolikohast, liigub vastava grupi loosijärjekord selle võrra edasi.

Kas eelkoolis osalemine annab 1.klassi saamisel eelise?

Eelkooli läbinud lapsed on saanud võimaluse tutvuda Avatud Kooli õpetajate ja õppekorraldusega, samuti on nad tuttavad ka koolimajaga. Paraku aga eelkoolis osalemine loosimises eelist ei anna, sest loosimisel on kõik seal osalevad lapsed võrdses

Lapse 1. klassi registreerimise ajavahemik on peaaegu 2 kuud, kas on oluline millal registreering on tehtud?

Kui on soov osaleda 1.klassi koolikoha loosimises, siis on oluline teha seda enne lõpp-tähtaega, seega kiiremini registreerimine ei anna loosis eelist.

 Mida tähendab kogukonnakoht?

Kogukonna liikmed on Avatud Kooli meeskonna liikmed ja vanemad, kelle lapsed juba õpivad meie koolis ning pikaajalised panustajad. Kogukonnaliikmete lapsed saavad koolikoha väljaspool loosi.

Laps ei oska üldse vene keelt, kas sel juhul sobib mu lapsele Avatud Kool?

Avatud Kool on keelekümbluskool, kus õpitakse läbivalt mõlemas keeles. Koos õpivad eesti- vene ja muukeelsed lapsed ning varasem keeleoskus pole eeldus, et koolis hästi toime tulla. Ka vanematesse klassidesse saab liituda laps, kes oskab ainult ühte keelt ja nendele pakutakse erituge kooliga kohanemise etapis.

Kas saab tulla koolimaja ja kooliga tutvuda enne registreerimist?

Tulenevalt Covid19 viiruse levikuga seotud korraldustest haridusasutustes, pole koolimaja külastamine enne perevestlusele kutsumist võimalik.

Kui palju lapsi on ühes klassis?

Igas klassis on 30 õpilast, neist enam-vähem pooled on eesti emakeelega lapsed ja pooled vene emakeelega lapsed, samuti püüame jälgida soolist tasakaalu klassi komplekteerimisel.

 Kas Avatud Koolis on väikeklass ja kas kool sobib HEV-lastele?

Avatud Kool lähtub kaasava hariduse põhimõtetest ehk siis kui suudame lapsele pakkuda toetavat õpikeskkonda, siis saavad meie koolis õppida ka HEV-lapsed. Väikeklassid luuakse vajaduspõhiselt, eraldi väikeklassi me 1.klassi vastuvõtud ei loo.

Kui laps ei ole 1. oktoobri seisuga 7- aastane, siis kas meil on võimalik kooli kandideerida?

Avatud Kooli õpilase kooli vastuvõtmise kord ütleb, et esimese klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 1. oktoobriks. Nimetatust noorem laps saab kandideerida esimese klassi direktori nõusolekul.

Avalikus loosimises osalevad kõik registreeritud lapsed, kes on 1. oktoobri seisuga 7-aastased, nooremad lapsed lisatakse ootenimekirja. Kui õppekoht vabaneb või jääb täitmata loosis osalenud laste arvelt, siis pakutakse õppekohta ootenimekirjas olevatele noorematele lastele. Nooremate lastega viib kooli tugimeeskond läbi kooliküpsuse vestluse, mille põhjal langetab direktor otsuse kooli vastuvõtmiseks.