Huvikool

Alustaval õppeaastal on Avatud Koolil pakkuda üle 20 erineva, põneva ning hariva huviringi robootikast kokanduseni. Osa huviringe on kakskeelsed, et toetada teise keeleruumi kogemisega laste sõbralikke hoiakuid kaaslaste suhtes ning pakkuda lapsevanematele võimalust tutvuda Avatud Kooli õppemeetoditega.

Lisaks huviringidele korraldab huvikool eelkooli, koolivaheaegadel lastele linnalaagreid, läbi vanemate kooli lapsevanematele harivaid loenguid haridust ja lapse arengut puudutavatel teemadel ning koordineerib ka Avatud Kooli pikapäevarühma tööd.

Huvikooli 2020/2021. õppeaasta kestab 14. septembrist kuni 31. maini (kokku 31 õppenädalat) ning ringid toimuvad vastavalt huvikooli tunniplaanile. Koolivaheaegadel huvikooli tunde ei toimu.

Huviringidesse ootame nii Avatud Kooli kui ka teiste koolide õpilasi. Esmajärjekorras registreerime huviringidesse Avatud Kooli õpilased.

NB! Kõik tunnid, v. a. jalgpalli, judo ja rahvastepalli treeningud, toimuvad Avatud Kooli ruumides Pelgulinnas, aadressil Aru tn 10.

Registreerumine huviringidesse toimub terve õppeaasta jooksul!

Huvikooli kodukord

Huviringide tunniplaan 2020/2021