Huvikool

Alustaval õppeaastal on Avatud Koolil pakkuda üle 20 erineva, põneva ning hariva huviringi robootikast kokanduseni. Osa huviringe on kakskeelsed, et toetada teise keeleruumi kogemisega laste sõbralikke hoiakuid kaaslaste suhtes ning pakkuda lapsevanematele võimalust tutvuda Avatud Kooli õppemeetoditega.

Lisaks huviringidele korraldab huvikool eelkooli, koolivaheaegadel lastele linnalaagreid, läbi vanemate kooli lapsevanematele harivaid loenguid haridust ja lapse arengut puudutavatel teemadel ning koordineerib ka Avatud Kooli pikapäevarühma tööd.

Huvikooli 2021/2022. õppeaasta kestab 13. septembrist kuni 31. maini (kokku 31 õppenädalat) ning ringid toimuvad vastavalt huvikooli tunniplaanile. Koolivaheaegadel huvikooli tunde ei toimu.

Epidemioloogilise olukorra tõttu saavad huviringides osaleda ainult Avatud Kooli õpilased (v. a. eelkool ja pisi-robootika).

REGISTREERIMINE

Huvikooli kodukord

Huviringide tunniplaan 2021/2022