Avatud Kooli hinnakiri 2020/2021. õppeaastal

Selleks, et kool saaks riigilt maksimaalses määras toetust on Eesti Vabariigis erakoolidele kehtestatud õppemaksu piirmäär, milleks on 25% alampalgast. Lisaks on seadusega paigas, et õppemaksu tohib tõsta vaid kahe õppeaasta vahel ja mitte rohkem kui 10% aastas.

Eeltoodust lähtuvalt on 2020/21. õppeaastaks kinnitatud õppemaksud  järgmised:

  • 1. ja 2. lend (2017.a alustanud) 1575 eurot aastas, sellest ettemaksuna tasutakse 395 eurot.
  • 3. lend (2018. a alustanud) 1630 eurot aastas, sellest ettemaksuna tasutakse 400 eurot.
  • 4. -5. lend (2019. a ja 2020 a. alustanud) 1650€, sellest ettemaksuna tasutakse 400 eurot.
  • Lisatasud:
    Õppemaksule lisandub toiduraha 150 eurot õppeaasta jooksul, mis tagab lapsele igapäevase sooja lõuna ja hommikupudru.

Koolivorm

Huvitegevus

Loetelu isiklikest õppevahenditest, mis ei kuulu õppemakus sisse on leitav siit.

Tutvu vajadusel ka Avatud Kooli õppemaksusoodustuste taotlemise võimalustega.
 

 

Hinnakiri 2019/21 õppeaastal

Avatud Kooli hinnakiri 2019/2020. õppeaastal

  • Aastane tasu 2017/2018 õppeaastal alustanud õpilastel on 1432 eurot.
  • Aastane tasu 2018/2019 õppeaastal alustanud õpilastel on 1485 eurot.
  • Aastane tasu 2019/2020 õppeaastal alustavatel õpilastel on 1500 eurot.

Õppetasu on võimalik tasuda igakuise maksena, poole aasta või aasta kaupa.

Õppemaks tagab õppekirjanduse ja peamised õppevahendid koolis, koolipoolsed tugiteenused (psühholoog, logopeed, eripedagoog, õpiabi), katab õpetajate töötasu ja koolituste kulu ning kooli halduskulud.

Lisatasud

Toitlustus  (koolilõuna, õhtuoode; hommikupuder on õppemaksu sees).

Koolivorm

Huvitegevus

Loetelu isiklikest õppevahenditest, mis ei kuulu õppemakus sisse on leitav siit.

Tutvu vajadusel ka Avatud Kooli õppemaksusoodustuste taotlemise võimalustega