Avatud Kooli hinnakiri

2021/22. õppeaastaks kinnitatud õppemaks:

Õppemaks Avatud Koolis on 1700 eurot õppeaastas.

Lisatasud:

Õppemaksule lisandub toiduraha 100 eurot õppeaasta jooksul (10 eurot kuus), mis tagab lapsele igapäevase sooja koolilõuna ja hommikupudru.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel saab tutvuda  erakoolide õppemaksuga seotud infomaterjaliga  https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele

Kui sul tekib täiendavaid küsimusi seoses õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

Õppemaksule lisanduvad kulud:

Koolivorm

Huvitegevus

Loetelu isiklikest õppevahenditest, mis ei kuulu õppemaksu sisse, on leitav siit.

Tutvu vajadusel ka Avatud Kooli õppemaksusoodustuste taotlemise võimalustega.