Avatud Kooli hinnakiri

2020/21. õppeaastaks kinnitatud õppemaks:

  • 1. ja 2. lend (2017.a alustanud) 1575 eurot aastas, sellest ettemaksuna tasutakse 395 eurot.
  • 3. lend (2018. a alustanud) 1630 eurot aastas, sellest ettemaksuna tasutakse 400 eurot.
  • 4. -5. lend (2019. a ja 2020 a. alustanud) 1650€, sellest ettemaksuna tasutakse 400 eurot.
  • Lisatasud:
    Õppemaksule lisandub toiduraha 100 eurot õppeaasta jooksul (10 eurot kuus), mis tagab lapsele igapäevase sooja lõuna ja hommikupudru.

2021/22. õppeaastaks kinnitatud õppemaks:

2021/22. õppeaastal tõuseb õppemaks kõikidel peredel 3-8%, olenevalt kooliga liitumise aastast. Alates 2021/22 õppeaastast on kõikide Avatud Kooli õpilaste õppemaks 1700 eurot aastas, millest ettemaksuna tasutakse juunikuus 400 eurot.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel saab tutvuda  erakoolide õppemaksuga seotud infomaterjaliga  https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

Õppemakusele lisanduvad kulud:

Koolivorm

Huvitegevus

Loetelu isiklikest õppevahenditest, mis ei kuulu õppemakus sisse on leitav siit.

Tutvu vajadusel ka Avatud Kooli õppemaksusoodustuste taotlemise võimalustega.