Avatud Kooli hinnakiri 2020/2021. õppeaastal

Selleks, et kool saaks riigilt maksimaalses määras toetust on Eesti Vabariigis erakoolidele kehtestatud õppemaksu piirmäär, milleks on 25% alampalgast. Lisaks on seadusega paigas, et õppemaksu tohib tõsta vaid kahe õppeaasta vahel ja mitte rohkem kui 10% aastas.

Eeltoodust lähtuvalt on 2020/21. õppeaastaks kinnitatud õppemaksud  järgmised:

  • 1. ja 2. lend (2017.a alustanud) 1575 eurot aastas, sellest ettemaksuna tasutakse 395 eurot.
  • 3. lend (2018. a alustanud) 1630 eurot aastas, sellest ettemaksuna tasutakse 400 eurot.
  • 4. -5. lend (2019. a ja 2020 a. alustanud) 1650€, sellest ettemaksuna tasutakse 400 eurot.
  • Lisatasud:
    Õppemaksule lisandub toiduraha 100 eurot õppeaasta jooksul (10 eurot kuus), mis tagab lapsele igapäevase sooja lõuna ja hommikupudru.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel saab tutvuda  erakoolide õppemaksuga seotud infomaterjaliga  https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

Õppemakusele lisanduvad kulud:

Koolivorm

Huvitegevus

Loetelu isiklikest õppevahenditest, mis ei kuulu õppemakus sisse on leitav siit.

Tutvu vajadusel ka Avatud Kooli õppemaksusoodustuste taotlemise võimalustega.