1. klassi vastuvõtt

05.02.2024 toimunud loosimise protokollid:

 

Eestikeelsed tüdrukud grupi suurus 12 kohta.

Venekeelsed tüdrukud grupi suurus 12 kohta.

Eestikeelsed poisid grupi suurus 12 kohta.

Venekeelsed poisid grupi suurus 12 kohta.

Mõlemakeelsed tüdrukud grupi suurus 6 kohta.

Mõlemakeelsed poisid grupi suurus 6 kohta.

 

Avatud Kool on uuenduslik, mitmekultuuriline ja lapsesõbralik kool, mis tuleval sügisel alustab juba kaheksandat õppeaastat. Meil on oma unikaalne õppemudel, mis põhineb kultuuritundlikul ja elulisel õppel. Oleme oma mudelit katsetanud ja täiendanud ning tänaseks tõestanud. Usume, et Avatud Kooli mudel on eeskujuks ka teistele haridusasutustele! Meie kooli õpilaste vanemad toetavad ja kiidavad meid ning nende mõtteid meie mudeli kohta saab rohkem lugeda siit: avatudkool.ee/blogi.

Avatud Kool annab oma õpilastele väga hea akadeemiliselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt tasakaalus põhihariduse. Avatud Koolis toimub võõrkeelte ja teiste kultuuride tundmaõppimine loomulikult igapäevase koolielu osana. Meie kooliprogrammi fookuses on tavalisest rohkem rõhku pandud matemaatika aineteadmistele ja teaduspõhisele lähenemisele loodusvaldkonna ainetes. Seda toetab uuenduslik lähenemine, mille järgi ligi pool õppetööst, 1.-9. klassis, toimub projektõppe meetodil. Avatud Kooli õppetöö oluline osa on meie õpilaste pidev sotsiaalne ja emotsionaalne areng (nt KiVa programm) ning vaimne ja füüsiline tervis (nt suurendatud arv ujumise ja suusatamise tunde).

Avatud Kooli 1.-5. klassis numbrilisi hindeid ei ole ning kasutatakse kujundavat hindamist. Alates 6. klassist lisandub kujundavale hindamisele ka protsenthindamine, kuid õpetajapoolse sõnalise tagasiside ning õpilase enda eneseanalüüsi tähtsus seejuures ei vähene.

Ka kodused ülesanded, mis on vahel vajalik osa õppeprotsessist, on Avatud Koolis vajaduspõhiselt ja mõtestatult olemas. See tähendab, et kindlasti on oluline koolivälisel ajal lugeda ning uusi oskusi harjutada ja kinnistada. Küll aga kehtib Avatud Koolis põhimõte, et kodune ülesanne peab olema eesmärgipärane ning sisuliselt toetama õpitulemuste saavutamist!

2024/25. õppeaastal võtame vastu kolm 20 õpilasega klassi, igal klassil on oma eestikeelne kontaktõpetaja (ehk klassiõpetaja/-juhataja). Lisaks toimuvad vene keele ja venekeelse projekti tunnid aineõpetajate eestvedamisel. Teises klassis lisandub inglise keele õpe.


 

Avatud Koolis õpib 2023/2024. õppeaastal 425 last, kes õpivad 1.-8. klassis. Igal õppeaastal võtame vastu 60 uut 1. klassi õpilast. Aastaks 2025 on Avatud Kool kasvanud 9-klassiliseks põhikooliks ja on saavutanud täismahu laste arvu osas ehk koolis õpib kokku 540 õpilast.

Avatud Kooli 2024/2025. õppeaasta 1. klasside vastuvõtt algab 12. detsembril ja kestab kuni 03. veebruarini 2024. Sooviavaldusi saab esitada ainult läbi Avatud Kooli kodulehe.

Kui  sooviavaldusi 1. klassi õppima asumiseks laekub rohkem, kui on õppekohti (60 lapsele), toimub veebruaris koolikohtade avalik loosimine. Loosimises osalevad kõik lapsed, kelle kohta on esitatud kodulehe kaudu avaldus ajavahemikus 12.12.2023 – 03.02.2024.

Loositud registreerimisnumbritest moodustunud järjekord avalikustatakse Avatud Kooli kodulehel. Registreerimisnumbri järgi saate teada, kas teie laps on saanud koha Avatud Kooli esimese klassi perevestlusele või mitmes ta on ootenimekirjas.

Ootame kooli nii eesti, vene kui muu koduse keelega õpilasi, kes on sündinud 2016.- 2017. aastal ning on 2024. aasta 1. oktoobriks 7-aastased.

ESITA AVALDUS SIIN

1. klassi vastuvõtu ajakava

12.12.2023 Registreerimise algus – kodulehel on avatud 1. klassi registreerimine.
18.12.2023 Avatud Kooli infotund, esmaspäeval kell 18:00. Infotunnis osalemiseks on vajalik registreerimine SIIN hiljemalt 17.12.23. Infotund toimub Avatud Koolis kohapeal ning on võimalus tutvuda koolimajaga.
14.01.2024 Avatud Kooli infopäev, pühapäeval kell 11:30. Infopäeval osalemiseks on vajalik registreerimine SIIN hiljemalt 13.01.2024. Infopäev toimub Avatud Koolis kohapeal ning on võimalus tutvuda koolimajaga.
03.02.2024 Registreerimise lõpp – 1. klassi registreerimise viiimane päev.
05.02.2024 Loosimine – algusega kell 18:00 viime läbi koolikohtade loosimise Avatud Kooli Facebooki lehel. Loosimise protokollid avaldame kodulehel hiljemalt 07.02.2024.
Perevestlused toimuvad peale loosimist – peredele edastatakse loosimise järel vestlusele registreerimise link. Perevestlused toimuvad Avatud Koolis kohapeal ning vestlusele oodatakse pere koos kooli astuva lapsega.

 

2024/25. õppeaastal on Avatud Kooli 1. klassis õppemaks 2201 eurot õppeaastas.

 

Lisainfo: kristel.paal@avatudkool.ee

Loe ja vaata lisaks

 

Kontseptsioon

Projektõpe

Korduma kippuvad küsimused

Õppetöö

Koolipäev