1. klassi vastuvõtt

Avatud Kool on uuenduslik, mitmekultuuriline ja lapsesõbralik kool, mis sel sügisel alustab juba seitsmendat õppeaastat. Meil on oma unikaalne õppemudel, mis põhineb kultuuritundlikul ja elulisel õppel. Oleme oma mudelit katsetanud ja täiendanud ning tänaseks tõestanud. Usume, et Avatud Kooli mudel on eeskujuks ka teistele haridusasutustele. Meie kooli õpilaste vanemad toetavad ja kiidavad meid ning nende mõtteid meie mudeli kohta saab rohkem lugeda siit: avatudkool.ee/blogi.

Avatud Kool annab oma õpilastele väga hea akadeemiliselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt tasakaalus põhihariduse. Avatud Koolis toimub võõrkeelte ja teiste kultuuride tundmaõppimine loomulikult igapäevase koolielu osana. Meie kooliprogrammi fookuses on tavalisest rohkem rõhku pandud matemaatika aineteadmistele ja teaduspõhisele lähenemisele loodusvaldkonna ainetes. Seda toetab uuenduslik lähenemine, mille järgi ligi pool õppetööst toimub projektõppe meetodil. Avatud Kooli õppetöö oluline osa on meie õpilaste pidev sotsiaalne ja emotsionaalne areng (nt KiVa programm) ning vaimne ja füüsiline tervis (nt suurendatud arv ujumise ja suusatamise tunde).

Avatud Kooli 1.-5. klassis numbrilisi hindeid ei ole ning kasutatakse kujundavat hindamist. Alates 6. klassist lisandub kujundavale hindamisele ka protsenthindamine, kuid õpetajapoolse sõnalise tagasiside ning õpilase enda eneseanalüüsi tähtsus ei vähene.

2023/24. õppeaastal alustab 1.-2. klass veidi uuendatud mudeliga – võtame vastu kolm 20 õpilasega klassi, igal klassil on oma eestikeelne kontaktõpetaja (ehk klassiõpetaja/-juhataja). Lisaks toimuvad vene keele ja venekeelse projekti tunnid aineõpetajate eestvedamisel.

Ka kodused ülesanded, mis on vahel vajalik osa õppeprotsessist, on Avatud Koolis vajaduspõhiselt ja mõtestatult olemas. See tähendab, et kindlasti on oluline koolivälisel ajal lugeda ning uusi oskusi harjutada ja kinnistada. Küll aga kehtib Avatud Koolis põhimõte, et kodune ülesanne peab olema eesmärgipärane ning sisuliselt toetama õpitulemuste saavutamist!


 

Avatud Koolis õpib 2022/2023. õppeaastal 390 last, kes õpivad 1.-7. klassis. Igal õppeaastal võtame vastu 60 uut 1. klassi õpilast. Aastaks 2025 on Avatud Kool kasvanud 9-klassiliseks põhikooliks ja on saavutanud täismahu laste arvu osas ehk koolis õpib kokku 540 õpilast.

Avatud Kooli 2023/2024. õppeaasta 1. klasside vastuvõtt algab 2. jaanuaril ja kestab kuni 10. veebruar 2023. Sooviavaldusi saab esitada ainult läbi Avatud Kooli kodulehe.

Kui  sooviavaldusi 1. klassi õppima asumiseks laekub rohkem, kui on õppekohti (60 lapsele), toimub veebruaris koolikohtade avalik loosimine. Loosimises osalevad kõik lapsed, kelle kohta on esitatud kodulehe kaudu avaldus ajavahemikus 02.01.2023 – 10.02.2023.

Loositud registreerimisnumbritest moodustunud järjekord avalikustatakse Avatud Kooli kodulehel. Registreerimisnumbri järgi saate teada, kas teie laps on saanud koha Avatud Kooli esimese klassi tutvumistundi ja perevestlusele või mitmes ta on ootenimekirjas.

Tutvumistunni näol on tegemist tulevaste õpilaste, õpetajate ning tugipersonali omavahelise tutvumisega. Läbi mängu ja loovate tegevuste imiteeritakse esimese klassi tundi. Lapsed saavad nii eestikeelse kui venekeelse tunni kogemuse. Lõplik otsus, kas laps on kooli vastu võetud, tehakse pärast tutvumistundi ja perevestlust.

Ootame kooli nii eesti, vene kui muu koduse keelega õpilasi, kes on sündinud 2015.- 2016. aastal ning on 2023. aasta 1. oktoobriks 7-aastased.

 

ESITA AVALDUS SIIN

 

1. klassi vastuvõtu ajakava

2.01.2023 Registreerimise algus – kodulehel on avatud 1. klassi registreerimine.
5.02.2023 Avatud Kooli infopäev, pühapäeval kell 11:00. Infopäeval osalemiseks on vajalik registreerimine SIIN hiljemalt 04.02.23. Infopäev toimub Avatud Koolis kohapeal. Võimalus tutvuda koolimajaga.
7.02.2023 Avatud Kooli infopäev, teisipäeval kell 17:30. Infopäeval osalemiseks on vajalik registreerimine SIIN hiljemalt 6.02.2023. Infopäev toimub online Google Meet keskkonnas ja link osalejatele saadetakse 7.02.2023.
10.02.2023 Registreerimise lõpp – 1. klassi registreerimise viiimane päev.
15.02.2023 Loosimine – algusega kell 18:00 viime läbi koolikohtade loosimise Avatud Kooli Facebooki lehel. Loosimise protokollid avaldame kodulehel hiljemalt 17.02.2023.
22.02.2023 kl 17.00- 18.00 Tutvumistund – osalevad kõik lapsed (sh kogukonna perede lapsed).
7.03.2023 Perevestluste algus – alates 7.03.2023 toimuvad peredega perevestlused.

 

15.02.2023 TOIMUNUD LOOSIMISE PROTOKOLLID

Protokollist on näha, mitu kohta kokku on selles grupis ning mitmes on teie laps järjekorras. Kui loosiõnn ei naeratanud, siis sellest ei tasu heituda. Varasemad aastad on näidanud, et alati on loobujaid ning vabu koolikohti tekib protsessi käigus juurde.

TÜDRUKUD EESTI KEEL

TÜDRUKUD MÕLEMAD KEELED

TÜDRUKUD VENE KEEL

POISID EESTI KEEL

POISID MÕLEMAD KEELED

POISID VENE KEEL

 

Lisainfo: kristel.paal@avatudkool.ee

 

Loe ja vaata lisaks

 

 

Kontseptsioon

Projektõpe

Korduma kippuvad küsimused

Õppetöö

Koolipäev