Mis on projektõpe?

Projektõpe on aktiivõppe meetod:

  • kus õpetaja disainib õpiprojekti;
  • mille käigus õpilased omandavad õppekavaga seotud teadmised ja oskused;
  • kus otsitakse vastust väljakutsuvale elulisele probleemile ning demonstreeritakse seda läbi mõjusa lõpp-produkti.

Mida projektõpe AK kontekstis juurde annab ja miks me projektõppe vormi kasutame?

TÄHENDUS JA MOTIVATSIOON: 

Projektõpe annab sügavad teadmised ja õppimisele tähenduse. Projektõpe lubab õpitut rakendada ja seeläbi paremini mõista, isiklikult seotuks saada ning emotsionaalselt kogeda.

OSKUSTE ARENG:

Projektõpe loob konteksti ja praktiseerimise võimaluse oluliste oskuste kujunemiseks. Arenevad sotsiaalne tundlikkus ja kriitiline mõtlemine, oskused suhelda ja koostööd teha ning võimekus ennast juhtida.

AKTIIVNE ELUHOIAK:

Projektõpe kujundab lahenduskesksust ja julgust võtta vastutust ning loob seost koolielu ja kogukonna vahel.

Vaata meie õpiprojekte siit!