Koolitervishoid Avatud Koolis

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest infolehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 2., 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.

Lisainfot lapsevanemale:
– Täpsemat infot sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid kohta leiate asutuse kodulehelt www.kooliode.ee
– Vaktsineerimisest www.vaktsineeri.ee
– Nakkushaigustest www.terviseamet.ee
– Õpilaste ja üliõpilaste ravikindlustus meil ja mujal www.haigekassa.ee

Palve lapsevanematele – palun ärge saatke haiget last kooli!

Kooliõde

Külli Reinsalu
Avatud Kool
+372 55660815
E,T 8.00-14.00
K 8.00-16.00