Konsultatsioonide ajad õpilastele

Konsultatsioonid on mõeldud õpilasele, kes vajab konkreetses õppeaines lisatuge või on vajadusel järelevastamiseks.

Üldjuhul annab õpetaja lapsele teada, kui on vaja tulla konsultatsioonile või järelevastamisele ning omavahel lepitakse kokku sobiv aeg.  Laps võib ka ise konsultatsioonile tulemiseks soovi avaldada ja lepib ka sel juhul õpetajaga aja kokku.

Konsultatsioonide ja järelevastamiste ajad