Vanematekogu

Vanematekogu on kooli juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, omanike, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühistegevuse toetamine koolis püstitatud eesmärkide saavutamiseks.Vanematekogu jälgib, et kooli õppe- ja kasvatustegevus vastaks õpilaste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd kooli pidaja ja kooli juhtkonnaga ning kooli õpetaja- ja õpilaskonnaga. Vanematekogu koosseisu kuuluvad kõik kooli lapsevanemad.

Vanematekogu valib õppeaasta esimesel koosolekul klasside kaupa oma esindajad vanematekogu esinduse. Esindusse kuulub 1-4 liiget igast klassist.

Vanematekogu esindus korraldab vanematekogu tööd ning suhtlemist kooli direktori ja nõukoguga.Peale esinduse valmist lepib esindus kokku edasise töökorralduse ning info jagamise süsteemi vanematekoguga.

Vanematekogu esindus 2018/2019 õppeaastal:

Punane klass (I klass): Hardi Kinnas,  Olga Sõtnik, Jana Band, Mari-Liis Lill ja Riina Nelson (asendusliige).

Valge klass (I klass): Ljudmilla Ojavere, Natalia Fokina ja Valentina Nikolajeva.

Sinine klass (II klass): Ioanna Ivanova,  Janek Reimal ja Olga Golikova.

Kollane klass (II klass): Jelena Kelvet, Marika Suurlaht, Polina Miina, Christine Kompus (asendusliige), Anna Logun  (asendusliige).

Roheline klass (III klass): Karin Rask,  Julia Stepanova, Anna-Liisa Treimann, Käthlin Mikiver (asendusliige).