Hoolekogu 2019/20 õppeaastal

Avatud Kooli hoolekogu on kollegiaalne otsustusorgan, kes valitakse üheks aastaks. Hoolekogi koguneb vähemalt 4 korda aastas.

Hoolekogusse kuuluvad:

(1)  direktor;

(2)  õpetajate esindajad, kes moodustavad vähemalt 1/5 hoolekogu koosseisust. Õpetajate esindajad valitakse õpetajate poolt õppenõukogus;

(3)  iga klassi lastevanemate üks esindaja ja üks asendusliige, kes valitakse kooli lastevanemate õppeaasta esimesel klassikoosolekul. Hoolekogu koosolekul osaleb iga klassi üks lastevanemate esindaja (liige või asendusliige);

(4)  kolm kooli pidaja esindajat, kes määratakse kooli pidaja poolt.

Hoolekogu liikmed kutsub tagasi neid valinud või määranud organ.

Hoolekogu koosseis 2019/20. õppeaastal

Hoolekogu koosolekud:

  • 15.10.2019
  • 28.01.2020
  • 10.03.2020
  • 28.04.2020 (online)
  •  jägmine koosolek toimub 9.06.2020