Toeta õpilast

Avatud Kool on erakool ning meie koolis õppimine maksab perele 2057 eurot õppeaastas, millele lisandub toiduraha ning klassi raha. Jätkuvad kriisid on kindlasti oluliselt mõjutanud paljude perede majanduslikku olukorda ning meie siiras soov on, et ükski laps ei peaks Avatud Koolis õppimisest loobuma majanduslikel põhjustel.

Kui tunned, et soovid aidata kellelgi meie koolis õppida, oleme iga annetuse eest tänulikud. Rahalise annetuse saab kanda Sihtasutus Avatud Kool kontole EE542200221059790946.

Annetussumma selgituseks palun märgi “Annetus”.

Kui sul on annetussumma kasutamise suhtes erisoove (nt ühe konkreetse lapse õppimise toetamine või kellelegi pikapäevarühma tasu või muude sihtotstarbeliste kulutuste ulatuses õppetasutoetuse pakkumine), märgi see info palun maksekorralduse selgitusse.

Alates 1. juulist 2017. aastal oleme kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.