Toeta õpilast

Meie siht on, et ühel päeval tegutseme erakooli asemel tavalise linnakoolina ja õppimine on kõigile tasuta. Selle unistuse täitumiseni soovime aga toetada neid, kes õppemaksu tõttu muidu meie kooli asuda ei saaks.

Kui tunned, et soovid aidata kellelgi meie koolis õppida, oleme iga annetuse eest tänulikud. Õpilast saab toetada nii poole (825 eurot) kui ka aastase õppetasu (1650 eurot) ulatuses. Aga loomulikult sobib ka toetus igal muul annetajale sobival viisil – kasvõi sihtotstarbeliselt mõne lapse koolivormi või pikapäevarühma eest tasudes.

Hea uudis on see, et alates 1. juulist 2017. aastal oleme kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. See teeb annetamise kergemaks nii juriidilistele kui ka eraisikutele, täpsem info soodustuste kohta on Maksu- ja Tolliameti infolehel.

Rahalised toetused saab kanda Sihtasutus Avatud Kool kontole EE542200221059790946.

Kui sul on annetussumma kasutamise suhtes erisoove (nt ühe konkreetse lapse õppimise toetamine või kellelegi pikapäevarühma tasu või muude sihtotstarbeliste kulutuste ulatuses õppetasutoetuse pakkumine), märgi see info palun maksekorralduse selgitusse.