Stuudium

Stuudium on meie koolis põhiline suhtluskanal.

  • Läbi Stuudiumi saavad laps ja pere tagasisidet õppetööle
  • Läbi Stuudiumi toimub kogu infovahetus kooli ja kodu vahel

Seega on oluline, et igal lapsel ja lapsevanemal oleks loodud konto.

Juhend konto tegemiseks Stuudiumis