Stuudium

Stuudium on meie koolis põhiline suhtluskanal.

Selle kaudu saab laps ja pere tagasisidet õppetööle ning samuti toimub kogu infovahetus kooli ja kodu vahel stuudiumi keskkonna kaudu. Seega on oluline, et igal lapsel ja lapsevanemal oleks loodud konto.

Juhend konto tegemiseks Stuudiumis