Stuudium

Stuudium on meie koolis põhiline suhtluskanal.

  • Läbi Stuudiumi saavad laps ja pere tagasisidet õppetööle
  • Läbi Stuudiumi toimub kogu infovahetus kooli ja kodu vahel

Seega on oluline, et igal lapsel ja lapsevanemal oleks loodud konto.

Avatud Koolis on kokkulepe, et alates 4. klassist kasutavad õpilased ise igapäevaselt Stuudiumit.