KiVa programm

Avatud Koolis rakendatakse alates 2021. a KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. Tegemist ei ole üheaastase projektiga, vaid püsiva osaga kooli väärtuskasvatusest, mille raames arenevad sotsiaal-ja emotsionaaloskused.

Uuringute kohaselt kaasnevad KiVa-ga positiivsed mõjud:

 • paremad suhted ja meeldivam õhkkond klassis,
 • õpilastel vähem ärevust ja depressiooni märke
 • kõrgem õpimotivatsioonitase,
 • parem akadeemiline edasijõudmine,
 • suurem empaatilisus,
 • suurem usk enese ja õpetajate tõhususse kiusamise lõpetamisel,
 • rohkem kaitsmiskäitumist.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ennetada ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.  Võimalike kiusamisjuhtumite lahendamise kord on kirjeldatud SIIN.

Selleks:

 • viime kogu kooli KÕP-tundides läbi KiVa-tunde, kus õpime ennast tundma ja teisi märkama, käsitleme tunnete, suhtlemise ja kiusamise teemasid, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame võimalikke kiusujuhtumeid KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks väljaõppe;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga;
  kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda oma KÕP-õpetajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Anneli Võsandi, KiVa-tiimi juht, HEVKO-eripedagoog (juhtkonna liige) (anneli.vosandi@avatudkool.ee)
 • Kerli Reeder,  II kooliastme õppejuht (juhtkonna liige)
 • Svetlana Ponomarjova, psühholoog-eripedagoog
 • Yaraslava Rakhmanava, õpetaja
 • Sofia Raikova, õpetaja
 • Irina Palm, õpetaja
 • Irina Kirs, psühholoog
 • Sandra Järv, koolijuht (juhtkonna liige)

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool