Koolipäev

Koolipäev algab kell 8.50 ja tunnid algavad kell 9.00. Seega on lastel 10 minutit aega valmistuda esimeseks tunniks – vahetada jalatsid, võtta oma kastist (igal lapsel on oma kast, kus ta saab isiklikke asju hoida) esimeseks tunniks vajalikud õppevahendid jms.

Esimestes klassides lõpeb koolipäev 14.00. Päeva jooksul on väiksemad pausid õppetöö vahel, õue- ja söögivahetund (11.00-12.00).

Esimese klassi tunniplaanis on baasõpe (eesti keel, vene keel, matemaatika), projektõpe, liikumine, muusika, loovustund ja KÕP (kontaktõpetaja tund). Inglise keelega alustame 2. klassist, sest esimene kooliaasta näitas, et esimeses klassis on lastel niigi väga palju neid asju, millega tuleb koolis harjuda ning kolmas keel tekitab lisapinget. Kõigil, kes soovivad juba esimeses klassis inglise keelega tegeleda, on see võimalus huvikoolis.

Pärast tunde on lastel võimalus jääda kooli pikapäevarühma ja/või huviringidesse (https://avatudkool.ee/huvikool/). Pikapäevarühm on avatud kella 17.30-ni.

Lastel on võimalus koolipäeva jooksul kolm korda süüa: hommikul kell 8.30 putru;  koolipäeva jooksul lõunat ja õhtuoodet pärast koolipäeva lõppu . Pere võib lapsele soovi korral kaasa panna ka toidukarbi või sknäkid, mida laps saab sööklas koolitoidule lisaks süüa. Maiustused, krõpsud ja magusad joogid ei ole koolis lubatud.