Vanemate kool

Avatud Kooli huvikool ja kooli psühholoogid pakuvad vanemate kooli raames lapsevanematele ning teistele huvilistele võimalust osa saada põnevatest ja põhjalikest lapse arengu-, haridus- ja keelekümblusteemalistest seminaridest ja koolitustest.

Seminar “Keelekümbluse ABC”, 2. veebruaril kell 16:00

Seminar “Keelekümblus edasijõudnutele”, 2. veebruaril kell 17:30