Vanemate kool

Avatud Kooli huvikool ja kooli psühholoogid pakuvad vanemate kooli raames lapsevanematele ning teistele huvilistele võimalust osa saada põnevatest ja põhjalikest lapse arengu-, haridus- ja keelekümblusteemalistest seminaridest ja koolitustest.

Osalemine vanemate kooli seminaril maksab 10 eurot ühe pere mõlemale vanemale.

Osalustasu 10 eurot võite kanda SA Avatud Kool arvelduskontole EE542200221059790946. Selgitusse lisage seminari või koolituse nimi ning osaleja(te) nimi/nimed.