Vanemate kool

Avatud Kooli huvikool ja kooli psühholoogid pakuvad vanemate kooli raames lapsevanematele ning teistele huvilistele võimalust osa saada põnevatest ja põhjalikest lapse arengu-, haridus- ja keelekümblusteemalistest seminaridest ja koolitustest.

21. jaanuaril ootame kõiki huvilisi online-keelekümblusloengutele

Kell 16.00
Keelekümbluse ABC. Esinevad Maire Kebbinau ja Irina Palm.
Основы языкового погружения. Выступают Татьяна Баум-Валгма и Эвелина Мечковска-Кросманн.

Kell 17.30
Keelekümblus edasijõudnutele. Esinevad Maire Kebbinau ja Irina Palm.
Языковое погружение для продолжающих. Выступают Татьяна Баум-Валгма и Карин Юриссон.

“Keelekümbluse ABC” on mõeldud Avatud Kooli uutele peredele, kes alles liitusid või mõtlevad meie kooliga liituda. Vestlusringis räägime sellest, mismoodi keelekümblus töötab nii teoorias kui praktikas – milliseid etappe lapsed läbivad, millised raskused võivad tekkida, milline on õpetaja roll õppetöö planeerimisel ja vanemate osa laste toetamisel.

“Keelekümblus edasijõudnutele” on mõeldud nendele peredele, kelle lapsed on Avatud Koolis juba aasta või rohkem õppinud. Kordame üle keelekümbluse kõige olulisemad põhimõtted, räägime ette tulevatest muredest ja rõõmudest, lapsevanema rollist oma lapse toetamisel.

Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo peaspetsialistid Maire Kebbinau ning Tatjana Baum-Valgma avavad teooriat ning räägivad teiste koolide praktikatest, Avatud Kooli õpetajad räägivad oma kogemustest.

ESITLUS EESTI KEELES

ESITLUS VENE KEELES

Lisainfo: huvikool@avatudkool.ee