Avatud Kooli muusikakooli paketid

Avatud Kooli Muusikakool sündis soovist pakkuda nii õpilastele kui ka nende vanematele professionaalset muusikaõpet. Muusikakoolis on võimalik õppida klaverit, kitarri, basskitarri, akordioni, saksofoni, trumme ja laulmist.

Eelkooliealiseid lapsi, kes veel ei tea, millist instrumenti nad sooviksid tulevikus õppima hakata – teid oodame eelõppe tundidesse. Seal teeme tutvust erinevate pillidega ja toimub üldise musikaalsuse arendamine.

Lisaks pilliõppele on võimalus toetada lapse muusikalist arengut noodiõppe (solfedžo) ja koosmänguga (bänditund).

Ootame kõiki muusikahuvilisi lapsi registreeruma Avatud Kooli Muusikakooli!

 

Eelõpe

(5 – 7 a) 1 x 60 min nädalas, kuutasu 50 eurot, grupis 5 – 10 last

Eelõpe on mõeldud 5-7aastastele lastele, kes tahaksid teha tutvust muusikamaailmaga.

Tundides toimub muusikaline algõpe, rütmitunde arendamine ja tutvumine erinevate instrumentidega.

Lauluring

(1. – 4. klass ) 1 x 60 min nädalas, kuutasu 50 eurot, grupis 5 – 10 last

Lauluringis toimub vokaalõpe grupis. Tegeletakse esmase vokaalõppega, individuaalse lauluoskuse arendamise ja lauluõppega rühmas.

Vokaalansambel

(5. – 7. klass), 1 x 60 min nädalas, kuutasu 50 eurot, grupis 5 – 10 last

Vokaalansamblis toimub lauluõpe grupis. Lisaks hääleseadele ja soololaulule tegeletakse ka mitmehäälse laulmisega vokaalansamblis.

Rühmaõpe “3”

täispakett, kuutasu 125 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas grupis (3 last)

Bänd 60 min nädalas (rühmatund)

Solfedžo 45 min nädalas (rühmatund)

Rühmaõpe “2”

täispakett, kuutasu 145 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas grupis (2 last)

Bänd 60 min nädalas (rühmatund)

Solfedžo 45 min nädalas (rühmatund)

Individuaalõpe

täispakett kuutasu 205 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas (indviduaalõpe)

Bänd 60 min nädalas (rühmatund)

Solfedžo 45 min nädalas (rühmatund)

Eriala rühmaõpe “3”

kuutasu 70 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas grupis (3 last)

Eriala rühmaõpe “2”

kuutasu 90 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas grupis (2 last)

Eriala indviduaalõpe

kuutasu 150 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas (individuaaltund)

Täiskasvanute pilliõpe

kuutasu 150 eurot

Eriala 1x 60 min nädalas (indivudaaltund)

Täiskasvanute registreerimine

 

Muusikakool alustab õppetööga 1. novembril. Registeerimine toimub 24. oktoobrini.

Õppida saavad kõik vastavalt saadetud sooviavaldusele. Õppelepingud, tunniplaan ja õppetööinfo saabub lapsevanemale 27.09.

 

Registreerumine

Muusikakooli paketi valimiseks ja kooliga liitumsieks täitke palun  ankeet siin lingil

Lisainfo korral kirjutage muusikakooli juhatajale katre.korts@avatudkool.ee

 

Muusikakoolil on tegevusluba. Õppetasu saab näidata lapsevanem või täiskasvanu tuludeklaratsioonis koolituskuludena, millest tagastatakse summa vastavalt kehtivale tulumaksule.

Muusikakooli õpetajad