Avatud Kooli muusikakooli paketid

Avatud Kooli Muusikakool sündis soovist pakkuda nii õpilastele kui ka nende vanematele professionaalset muusikaõpet. Muusikakoolis on võimalik õppida klaverit, kitarri, basskitarri, akordioni, saksofoni, trumme ja laulmist.

Lisaks pilliõppele on võimalus toetada lapse muusikalist arengut koosmänguga bänditunnis.

Avatud Kooli Muusikakool alustab õppetööga 2. oktoobril. Õppetööle registreerimine kestab kuni 15. septembrini.

Lauluring

(1. – 4. klass ) 1 x 60 min nädalas, kuutasu 50 eurot, grupis 5 – 10 last

Lauluringis toimub vokaalõpe grupis. Tegeletakse esmase vokaalõppega, individuaalse lauluoskuse arendamise ja lauluõppega rühmas.

Vokaalansambel

(5. – 7. klass), 1 x 60 min nädalas, kuutasu 50 eurot, grupis 5 – 10 last

Vokaalansamblis toimub lauluõpe grupis. Lisaks hääleseadele ja soololaulule tegeletakse ka mitmehäälse laulmisega vokaalansamblis.

Eriala rühmaõpe “2”

kuutasu 90 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas grupis (2 last)

Eriala indviduaalõpe

kuutasu 150 eurot

Eriala 2 x 30 min nädalas (individuaaltund)

Bänd

Kuutasu 50 eurot

Grupp moodustatakse 5-6 õpilasest vastavalt bändipillide koosseisule, tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Vabade kohtade olemasolul saab muusikakooliga liituda kogu õppeaasta jooksul.

Õppida saavad kõik vastavalt saadetud sooviavaldusele. Õppelepingud, tunniplaan ja õppetööinfo saabub lapsevanemale pärast registreerimist.

Registreerumine

Paketi valimiseks ja muusikakooliga liitumiseks täitke palun ankeet siin lingil

Lisainfo korral kirjutage muusikakooli juhatajale katre.korts@avatudkool.ee

Muusikakoolil on tegevusluba. Õppetasu saab näidata lapsevanem või täiskasvanu tuludeklaratsioonis koolituskuludena, millest tagastatakse summa vastavalt kehtivale tulumaksule.

Muusikakooli õpetajad