Carsonite pere lugu: “AKi õpetajad suudavad arvesse võtta, et iga õpilane õpib veidi erinevat moodi ning lisaks akadeemiliste teadmiste omandamisele vajavad arendamist ka laste sotsiaalsed oskused.”

Kogukonnakooliks kasvamine

Avatud Kool kannab uhkusega kogukonnakooli staatust ning lisaks lastele-õpetajatele on meie kogukonna väga oluliseks osaks ning tugevaks taustajõuks pered. Perede abiga sünnivad näiteks ägedad üritused, saavad värske värvi koolimaja seinad ning valmib videojäädvustus laste tegemistest.

Meie kool kasvab iga aastaga suuremaks, kuid tahame ikka ja alati jääda oma vaimsuselt hubaseks kogukonnakooliks, mille liikmed üksteist tunnevad, tänaval naeratades teretavad ning ühiseid ettevõtmisi korraldavad.

Me tähistame

Avatud Koolis on tähistamine väga olulisel kohal. Tähistame suuri ja väikeseid võite, eneseületamisi, märkamisi, pühendumist, julgemist, hoolimist. Nüüdsest tahame rohkem tähistada ka Avatud Kooli laste perede lugusid, õpetajate lugusid, tugipersonali lugusid, huvikooli lugusid. Lugusid, mis avavad Avatud Kooli kogukonda kuulumist erinevate nurkade alt ning tekitavad loodetavasti rõõmsaid äratundmishetki, annavad mõtteainet või pakuvad ainest mõneks edasiviivaks arutelukski.

Avatud Kooli lood

Meie perede sarja järgmiseks pereks on perekond Carson, kuhu kuuluvad ema Piret, isa Joseph, nende kaks last Morgan ja Saara.

Saara (11) õpib Avatud Kooli 5. klassis ning tegeleb kergejõustiku, kunsti ja klaverimänguga. Morgan (9) õpib Avatud Kooli 3. klassis ja on kirglik jalgpallur.

Piret on töötanud turunduse valdkonnas, käivitanud Avatud Kooli huvikooli ning hetkel on lõpetamas sisearhitektuuri eriala EKAs. Joseph tegutseb kübertuvalisuse alal. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert ja -koolitaja, küberturvalisusalase blogi “The lockdown – Thycotic’s Cyber Security Blog” kaasautor ning “401 Access Denied Podcast” eestvedaja.

Piret, Joseph, Morgan ja Saara vastasid meie traditsioonilisele 10 küsimusele. Mõnusat lugemist ning kui sul tekib Carsonite lugu lugedes küsimusi, millele edaspidi Avatud Koolide teistelt peredelt vastuseid saada sooviksid, pane oma pere küsimused palun Marisele teele maris.pajula@avatudkool.ee.

Tere, Piret, Joseph, Morgan ja Saara! Saame tuttavaks.

Avatud Kool (AK): Miks valisite oma esimesele lapsele just Avatud Kooli? 

Piret: “Hakkasime haridusmaastikul ringi vaatama juba siis, kui Saara oli kuskil 5-aastane. Kuuldes koolist, mis väärtustab eelkõige kaasaegseid õppemetoodikaid, vaimustusime nii ideest endast kui nendest inimestest, kes kooli loomisega tegelesid. Meie peret kõnetas väga ka asjaosaliste kirjedus sellest, kuidas kooli visiooni kohaselt õppimine käia võiks.

Pakkusin end appi, liitusin Avatud Kooli meeskonnaga ning sain oma hoole alla AK huvikooli loomise ja käivitamise.

Sellest ajast alates ei olegi eriti muid võimalusi kõne alla tulnud ning tunnen, et lisaks lastele läksin ka mina ise uuesti kooli, sest minu vaated haridusele muutusid tohutult. Õppimine on tõesti eluaegne protsess!”

AK: Kui suur oli teie pere hirm sihtkeele ees?

Hirmu kindlasti ei tundnud, pigem tundsime põnevust. Uskusime siiralt ka sellesse, et keelekümbluse meetod toimib, sest kodus oli üks positiivne kogemus juba olemas: isa emakeele (inglise keele) omandamine keelekümbluse meetodil oli õnnestunud väga hästi.

Kodus on meil kasutusel nii eesti kui inglise keel: Piret räägib lastega eesti keeles ning Joe inglise keeles. Kogupere vestlusi peame üldiselt inglise keeles, kuid kuna ümbritsev keelekeskkond on valdavalt eestikeelne, on loomulik, et laste esimeseks keeleks on eesti keel ning inglise keel tuli 2-3 aastaga suhtluskeelena ilusti juurde.

Morgani esimene koolipäev Avatud Koolis

Andsime endile samas aru, et kolmanda keele (vene keele) omandamine ei saa tõenäoliselt olema sama kiire ning kindlasti sõltub väga palju õpetajate leidlikkusest ja koolitustest, kuid olime kindlad, et keelekümblusmetoodikast on kuhjaga rohkem võita kui kaotada (kui kaotada üleüldse midagi on :))

AK: Kuidas lastel sihtkeeles läheb?

Nagu lapsed ise on erinevad, läheb neil ka sihtkeeles erinevalt.

Saaral, kes on praeguseks juba 5. klassis, läheb juba täitsa hästi – tema enda jaoks on äärmiselt tähtis, et ta saaks aru, mida temalt oodatakse, kuna ta on väga kohusetundlik. Praeguseks on Saara kätte saanud vajalikud töövõtted, kuidas orienteeruda ja õppida keskkonnas, kus ta võib-olla alati kõigest aru ei saa. Usalduslik suhe õpetajaga on kindluse tekkimisel väga palju abiks – ta julgeb aina rohkem ja rohkem küsida ning sihtkeeles suhelda. Ta nö läbimurre tekkis kuskil 4. õppeaasta lõpus, nii et üldse mitte liiga kaua aega tagasi.

Morgan on oma iseloomult püsimatum ja kindlasti ka laisem ja muretum. Samas on tal jällegi julgust ja soovi suhelda, kui ainult see va sõnavara suurem oleks… 3. klassi teiseks pooleks tundub, et ta saab enam-vähem oodatud tasemel hakkama, kuid üritame kodust teda lisaks motiveerida ja innustada.

Kokkuvõttes näen, et kõige raskem on mõlemal praegu sihtkeeles lugemine, sest enda loetu ei kõla samamoodi nagu õpetaja kõne ja siis on arusaamine sellevõrra raskem. Üritame selle teemaga pidevalt ka kodus tegeleda.

AK: Kuidas suhtusid teie pere vanavanemad/sõbrad-tuttavad otsusesse Saara just Avatud Kooli panna?

Käisime vaatamas, palju need Saaremaa puud ka kannavad

Täitsa alguses olid vanavanemad üsna skeptilised, kuid nüüdseks on nad väga toetavad. Äge on olnud näha, kuidas projektiõpe on võimaldanud vanavanemaid koolitööde tegemisel kaasata või esitlusi kuulama kutsuda ning see kogemus on aidanud ka neil veidi lähemalt koolis toimuvaid protsesse ja progressi näha.

Oleme kaasanud pereliikmeid ka Avatud Kooli kogukonda panustama – laste vanaema on graafiline disainer ning aitab Avatud Kooli vajalike kujunduste ja kuulutuste tegemisega ning laste onu on käinud koolis külalistunde andmas. Eks laste kasvatamiseks on ikka kogu küla tarvis 🙂

AK: Kui teie perel oleks võime Avatud Kooli juures ühte asja muuta, siis mis see oleks ja miks?

Avatud Koolil läheb tegelikult väga hästi – kooli sisu ja tuum seisneb personalis ja õpetajates, kes oma tohutult väljakutsuvat ja tihti läbipõlemise äärele viivat tööd teevad ülima kirega.

Seega soovime personalile parimat võimalikku keskkonda, kus oma vastutusrikast tööd täie põlemisega teha saaks. Ja ka lapsed väärivad parimat keskkonda, mis soodustaks õppimist, puhkamist ja liikumist. Usun, et kogu Avatud Kooli kogukonna kõige suurem unistus on Avatud Kooli päris oma koolimaja.

AK: Võrreldes teie kooliajaga, mis on Avatud Koolis õppimise juures kõige suurem erinevus?

Piret: “Minu kooliajal jagati kõigile haridust ühtemoodi ja hinnati kõiki sama mõõdupuu alusel. Õpetaja oli enamasti pigem diktaator kui teekaaslane.

Sellepärast on minu jaoks tohutult rõõmustav Avatud Kooli õpetajate suhtumine õpetamisesse ja nende põhjalikud teadmised sellest, kuidas õppimine tegelikult toimub. AKi õpetajad suudavad arvesse võtta, et iga õpilane õpib veidi erinevat moodi ning lisaks akadeemiliste teadmiste omandamisele vajavad arendamist ka laste sotsiaalsed oskused.

On tore tunda, et Avatud Kooli tugipersonal on laste jaoks olemas ja see tugi on laste ja perede jaoks muutumas normaalsuseks – nii see peakski ju igas koolis olema. Meile on väga sümpaatsed kõik nn õppima õppimise praktikad ning usume, et selles kogu algkooli mõte seisnebki.”

AK: Kas teie pere jaoks on midagi, mida tahaksid koolielu juures muuta või millest olete puudust tundnud?

Väsinud, aga võidukad peale Avatud Kooli jalkaturniiri

Viimased aastad on olnud suuresti kohanemise aeg – kuidas saada hakkama distantsõppe ja teadmatusega, mismoodi ning kus õppimine homme toimub. Lisaks hiilib kuklas pidevalt hirm selle pärast, kui vähe lastel sotsiaalse arengu jaoks hädavajalikke igapäevaseid kontakte on.

Loodame väga, et juba varsti-varsti saab fookusesse tõusta koos-tegutsemine, üheskoos tähistamine ja kambakesi rõõmustamine – seda on kõigile väga vaja.

AK: Kõige tähtsam asi, mida teie pere tahaks kõikide Eesti lapsevanematega Avatud Kooli kohta jagada?

Et Avatud Koolis käivad lapsed, kellele päriselt meeldib koolis käia ja õpetajad, kellele päriselt meeldib õpetaja olla.

AK: Kõige üllatavam hetk/lugu/sündmus, mis lastel Avatud Koolis õppimise jooksul ette on tulnud?

Piret: “Avatud Koolis töötamise (mis tähendas minu enda jaoks ka suurt õppimisprotsessi) ajal saadud kogemused inspireerisid mind elus kannapööret tegema ja uuesti tudengiteed jalge alla võtma.”

Perekondlik kaasa-elamine U21 kergejõustiku EMil

Laste edusammudele on igal juhul põnev kaasa elada. Eriti sellele, kuidas nende lemmiktunnid ajas muutuvad. Kui alguses tundusid olevat lemmikud tunnid, kus lapsed tundsid end kindlalt (liikumine, inglise keel), siis järjest enam on kuulda, et kõige ägedam tund on just see, mis pingutama paneb ning seetõttu ka õnnestumise korral kõige suuremat rahuldust pakub. Nii et uuteks lemmikuteks on saanud matemaatika ja vene keel!

AK: Mida tahaksite kõikidele teistele Avatud Kooli peredele öelda, mis aitaks praegustel segastel aegadel head tuju ja rõõmsat meelt üleval hoida?

Leidke (koos) õppimisest rõõmu! Distantsõpe on toonud õppimise kodule lähemale ja kui sellest nagunii pääsu pole, siis proovigem sellest kõigest vähemalt rõõmugi tunda!

Sama nõuanne toimib meie pere jaoks ka kõikides muudes valdkondades: kui midagi juba PEAB tegema, siis on palju toredam see enda jaoks meeldivaks/mänguliseks/ägedaks mõelda ja rõõmuga ära teha!