Õpetaja Anneli Hallapi lugu: “Avatud Koolis käivad rõõmsameelsed ja särasilmsed lapsed.”

Kogukonnakooliks kasvamine

Avatud Kool kannab uhkusega kogukonnakooli staatust ning lisaks lastele-õpetajatele on meie kogukonna väga oluliseks osaks ning tugevaks taustajõuks pered. Perede abiga sünnivad näiteks ägedad üritused, saavad värske värvi koolimaja seinad ning valmib videojäädvustus laste tegemistest.

Meie kool kasvab iga aastaga suuremaks, kuid tahame ikka ja alati jääda oma vaimsuselt hubaseks kogukonnakooliks, mille liikmed üksteist tunnevad, tänaval naeratades teretavad ning ühiseid ettevõtmisi korraldavad.

Me tähistame

Avatud Koolis on tähistamine väga olulisel kohal. Tähistame suuri ja väikeseid võite, eneseületamisi, märkamisi, pühendumist, julgemist, hoolimist. Nüüdsest tahame rohkem tähistada ka Avatud Kooli laste perede lugusid, õpetajate lugusid, tugipersonali lugusid, huvikooli lugusid. Lugusid, mis avavad Avatud Kooli kogukonda kuulumist erinevate nurkade alt ning tekitavad loodetavasti rõõmsaid äratundmishetki, annavad mõtteainet või pakuvad ainest mõneks edasiviivaks arutelukski.

Avatud Kooli lood

Meie lugude sarja järgmises loos saame tuttavaks Avatud Kooli õpetaja Anneli Hallapiga. Kui palusime tal end paari lausega kirjeldada, said paberile sellised read:

“Enesetutvustuseks võin öelda, et olen oma loomult positiivse ellusuhtumisega ja püüan igas olukorras leida väljapääsu ja lahendust. Kritiseerin olukordi tõesti ainult siis, kui see hakkab mulle endale seatud piire ületama. Olen kirglik looduses viibija ja matkaja. Matkamisega tegelen juba alates 2000ndast aastast. Minu esimene matk viis mind kohe Euroopa kõrgeimasse tippu, Mont Blanc’ile. Tippu ma sel korral küll ei jõudnud, aga matkapisik nakatas mind sellel reisil kindlasti. Vahelduva eduga olen püüdnud ka mägedes käia, aga seoses laste sünniga olen enamasti matkanud meie kodumaal, kus on imetlusväärselt kauneid paiku.”

Tere, Anneli! Väga tore, et oma toimetamisi täis päevadest aja võtsid, et meile natuke oma tegemistest rääkida. Saame lähemalt tuttavaks!

Miks tahtsid õpetajana tööle asuda just Avatud Koolis?

Minu teekond õpetaja ametini võttis päris kaua aega. Olen õpetajaks õppinud, aga ülikooli lõpetasin juba rohkem kui 20 aastat tagasi. Õpetajana mul varasem reaalne töökogemus puudus. Erinevatel põhjustel jõudsin 2020. aasta kevadel sellisesse olukorda, kus pidin keset suurt koroonakriisi hakkama tööd otsima. Väljavaated midagi leida olid üsna nutused, kuna sel hetkel oli Eestis töötute number tugeva tõusu teel.

2021/2022 õppeaasta 1. september. Üle viidud 2. klassi 🙂

Proovisin asja väga rahulikult võtta ning otsisin tööd pikalt. Huvipakkuvates valdkonnades meelepäraseid tööpakkumisi tol hetkel ei olnud, seetõttu otsustasingi otsingukriteeriumeid laienadada ja kaasata ka valdkonnad, mis mind varasemalt huvitanud pole.

Mu õde töötab õpetajana Tartumaal ja tema soovitas mulle juba ammu, et võiksin õpetaja ametit proovida. Ainult jutuks see toona jäigi, kuid tol kevadel hakkasin meie vestlusele aina rohkem tagasi mõtlema ning ühel hetkel avastasin end CV-Online’ist haridusvaldkonnas pakutavaid töökohti sirvimas. Olin kindel, et nö tavalisse kooli ma tööle minna ei soovi, minu jaoks õigel koolil peab ilmtingimata olema mingi tore “kiiks”.

Ja nii mulle Avatud Kooli tööpakkumine klassiõpetaja ametikohale silma jäigi. Olin juba varem selle kooli taustast pisut üht-teist kuulnud, kui Rasmus Rask kooli loomise mõtet meedias tutvustas. Uurisin kooli kodulehte, lugesin väärtusi ja õpetamismeetodeid ja sain aru, et vot just selles koolis soovin ma õpetajana tööle hakata.

Kindlasti tundsin tundmatus kohas vettehüppamise ees veidike hirmu ning kõhklustele lisas kaalu see, et praktiline õpetajana töötamise kogemus mul tol hetkel puudus, kuid samas tundus kõik kohe nii õige, kui Heleni, Pille ja Iirisega esmakordselt üle interneti kohtusin. Ja nii minu tee õpetajana alguse saigi.

Millised lapsed käivad AKis?

Avatud Koolis käivad rõõmsameelsed ja särasilmsed lapsed. Kuigi kahesuunaline keelekümblus on eriti just esimeses kooliastmes raske, siis sellele vaatamata on lastel suur õpihuvi ja tahtmine uusi ning huvitavaid asju õppida.

Selle õppeaasta 2. klassi I perioodi projekt “Õpime õppima”, kus õpilastel valmis lõpp-produktiks “Mina õpin õppima” lõõtsaraamat. Raamatus on väärt ideid paremaks ja efektiivsemaks õppimiseks. 
 

Kui suurt rolli mängib sinu igapäevatöö juures keelekümblusfaktor/erineva emakeelega lapsed?

Mina olen Avatud Koolis projektõppe õpetaja ja tunde ette valmistades mängib keelekümblusfaktor väga suurt rolli, sest iga ülesande juures pean kalkuleerima, kas ja kuidas see vastavalt keelele erinevalt üles ehitada või mitte (st kas pean sihtkeeles tegema erineva ja pisut lihtsama töölehe versiooni või mitte).

Mulle meeldib väga üks direktor Heleni öeldud mõte: “Lapsi tuleb panna pingutama”. Just seda ma oma tundides teengi. Proovin alati ülesanded selliselt ülesse ehitada, et nende lahendamine nõuaks pingutust nii eesti- kui venekeelsetelt lastelt. Kas see mul alati ka õnnestub, seda peavad minu asemel juba mu kallid õpilased ise hindama. 🙂

Milles seisneb sinu jaoks AKis ja nö tavakoolis õpetamise vahe?

Kuna mul tavakoolis õpetamiskogemus puudub, on raske mingit konkreetset vahet välja tuua. Mu enda laps õpib hetkel tavakoolis ja tema kogemust Avatud Koolis toimuvaga võrreldes saan öelda, et Avatud Koolis on väga olulisel kohal see, et kõik õpitav oleks elulähedane ning seotud laste igapäevaelu kogemuste ja nende seniste teadmistega. Avatud Koolis loome seoseid erinevate ainete ja teadmiste vahel igal sammul (mitte ainult projekti tundides, vaid samamoodi toimub see kõikides teistes õppeainetes).

Minu lapsed, Hart ja Hanna. Pilt tehtud eelmisel talvel Pääsküla rabas, kus meile koos perega väga meeldib jalutada. Käime seal kindlasti igal aastaajal.

Klassikalisi kodutöid meie kooli lastele küll ei anta, aga selle eest saavad nad teinekord kodus tegemiseks uurimuslikke töid (nt hetkel on mul käimas projekt “Minu pere ajalugu”, kus õpilased uurivad kodus oma sugupuud ja teevad intervjuu oma vanavanematega). Samuti on vahe tavakooliga võrreldes kindlasti ka selles, kui väga õpetajad ja kindlasti ka õpilased end ümbritsevat märkavad ning sobivat käitumist soosivad ja ebasobivat taunivad. Sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamisele pööratakse meie koolis suurt tähelepanu.

Miks AKi põhimõtted ja toimimisloogika sulle südamelähedane on?

Mulle on väga südamelähedased Avatud Kooli võtmepädevused. Võtmepädevusi arendatakse nii õpilastes kui ka õpetajates ja see on nii tore ning minu jaoks väga inspireeriv põhimõte.

Aasta lõpus, kui jagatakse tunnustust õpetajatele, on alati nii põnev teada, millist pädevust sinus seekord hinnatakse ja millist arengut on sinus sel aastal märgatud.

Sinu senise AKi õpetajakarjääri kõige raskem hetk?

Minu õpetaja-karjäär ei ole kestnud kaua, praeguseks vaid poolteist aastat. Siiani on olnud ehk kõige raskem hetk esimese õppeaasta esimese perioodi keskpaik, kui mul oli parasjagu käimas eestikeelne projekt. Projekti materjali eelnevatest aastatest olemas ei olnud, pidin kõik ise nullist välja mõtlema. See oleks kindlasti eelneva õpetamiskogemuse puhul palju kergem olnud, aga sellel hetkel minu kui alustava õpetaja jaoks tundus see ikka kohutavalt keeruline. Samuti tundsin, et ei saanud enda jaoks piisavalt tagasisidet, et kas see, mida teen, on ikka piisav ja õpilasi piisavalt arendav.

Vaade Noblessnerist 2021. Mulle väga meeldib pildistada, ennekõike inimesi, aga mulle meeldib väga pildistada ka looduse valgusemänge.

Mind aitas sellest keerulisest perioodist läbi seisukoht, et hetkel on küll raske, aga peab edasi pingutama, et see kogemus mind ka õpetaks ja et järgmisel aastal on kindlasti juba natuke lihtsam. Nii ma oma esimese õppeaasta läbi tegingi ning aasta lõpus oli tunne, nagu oleks just tormiselt ja mäslevalt merelt maale naasnud.

Aga kõige inspireerivam/meeldejäävam?

Kõige meeldejäävam hetk on minu jaoks kindlasti see, kui meie projektõppe mentor Eva esimest korda minu tundi vaatama tuli ja pärast seda tagasisidestades ütles, et tal oli selline tunne, nagu ma oleksin alati õpetaja olnud. Ma olevat olnud enesekindel, rahulik ja vallanud tervet klassi. See oli nii positiivne ja liigutav tagasiside.

Millest tunned oma töös kõige suuremat puudust?

Tunnen hetkel oma töös kõige suuremat puudust ajast ja ettevalmistatud õppematerjalist. Praegu kulub väga palju aega puhtalt õppematerjalide väljatöötamisele, väga tahaksin rohkem võimalust keskenduda tundide mitmekesistamisele ja diferentseerimisele vastavalt keelele.

Armeenia, juuli 2021. Imeilus ja mitmekesine pika ajalooga maa.

Milline on AK viie aasta pärast?

Loodan väga, et Avatud Koolil on viie aasta pärast oma uus ja kaasajale ning meie väärtustele vastav koolimaja. Samuti loodan väga, et AK kolleegide koosseis väga ei muutu ja et õpetajad on ka edaspidi niisama hoolivad ning pühendunud kui praegu.

Kui AK oleks inimene, siis milline? Kirjelda teda palun paari lausega.

Kui AK oleks inimene, siis oleks ta kindlasti tumedapäine rõõmsameelne tegelane. Silmad oleksid tal helesinised või vesihallid, justkui saaks neist läbi vaadata. Ka kõige raskemates olukordades leiaks ta alati väljapääsu. Samuti oleks ta oma mõtlemises innovatiivne ja uuendustele avatud. Tema silmapaistev läbimurde võime oleks kõikidele eeskujuks.