Vastuvõtuprotsess 2022/2023

 • Õpilaste registreerimine vastuvõtuks Avatud Kooli esimesse klassi algab 1. detsembril 2021 ja on avatud kuni 10. jaanuar 2022.
 • Registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu.
 • Registreerumisel saab iga laps oma unikaalse numbrikoodi, millega ta osaleb koolikoha loosimisel.
 • Loosimine toimub juhul kui sooviavaldusi on rohkem kui Avatud Kooli poolt loodavaid koolikohti esimesse klassi.
 • 1. klassis saab alustada kokku 60 õpilast, sealhulgas kogukonna perede lapsed (koolis õppivate laste õdedele ja vendadele ning meeskonnaliikmete lastele), kes saavad koha väljaspool loosi.
 • 19. jaanuaril 2022 kell 17.00 on planeeritud koolikohtade loosimine (kui huvilisi on rohkem kui pakutavaid koolikohti).
 • Loosimine on avalik, seda saab jälgida otseülekande vahendusel ja loosimist kontrollib Avatud Kooli vastuvõtu komisjon.
 • Selleks, et tagada tasakaal klassides loositakse lapsed viies erinevas grupis:
   • vene emakeelega poisid,
   • vene emakeelega tüdrukud,
   • eesti emakeelega poisid
   • eesti emakeelega tüdrukud
   • kakskeelsed lapsed (alates 2020. õppeaastast arvestame mõlemakeelsete lastena ka Kellukese lasteaia keelekümblusrühma lõpetanud lapsi).
 • Loosimise tulemused avalikustatakse Avatud Kooli kodulehel, kus on võimalik jälgida registreerimisnumbri järgi oma lapse kohta Avatud Kooli järjekorras. Loosimise tulemuste protokoll saadetakse ka kõigile lapsevanematele, kelle laps(ed) koolikoha loosimises osalevad.
 • Vastavalt loosimise tulemuste järjekorrale kutsume peresid Avatud Kooli perevestlusele, misjärel sõlmitakse leping.
 • Kui mõni pere loobub oma koolikohast, liigub vastava grupi loosijärjekord selle võrra edasi.
 • Koolikoha soovi kinnitamise aluseks on lepingu sõlmimine Avatud Kooliga ning ettemaksu tasumine.
 • Sooviavaldusi kooli astumiseks võib esitada ka peale registreerumise lõppu, aga siis lisatakse kõik uued sooviavaldused loositud nimekirja lõppu laekumise järjekorras.

Lähemalt Avatud Kooli õppekorraldusest, vastuvõtuprotsessist ning loosimisest räägime infopäevadel:

 • 16.12.2021, algusega kell 17.00.
 • 05.01.2022, algusega kell 17.30.

Mõlemal infopäeval osalemise eelduseks on ette registreerimine ja seda palume teha SIIN. Mõlemad infopäevad toimuvad koolis kohapeal ja teeme ka ülekande ehk siis seda on võimalik jälgida ka online. Kohapeal saab osaleda COVID-tõendi  või läbipõdemist tõendava dokumendi alusel.

Lisainfot saab aadressil vastuvott@avatudkool.ee