Vastuvõtuprotsess 2022/2023

 • Õpilaste registreerimine vastuvõtuks Avatud Kooli esimesse klassi algab 1. detsembril 2021 ja on avatud kuni 4.veebruarini 2022.
 • Registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu.
 • Registreerumisel saab iga laps oma unikaalse numbrikoodi, millega ta osaleb koolikoha loosimisel.
 • Loosimine toimub juhul kui sooviavaldusi on rohkem kui Avatud Kooli poolt loodavaid koolikohti esimesse klassi.
 • 1. klassis saab alustada kokku 60 õpilast, sealhulgas kogukonna perede lapsed (koolis õppivate laste õdedele ja vendadele ning meeskonnaliikmete lastele), kes saavad koha väljaspool loosi.
 • 9. veebruaril 2022 kell 17.00 on planeeritud koolikohtade loosimine (kui huvilisi on rohkem kui pakutavaid koolikohti).
 • Loosimine on avalik, seda saab jälgida otseülekande vahendusel ja loosimist kontrollib Avatud Kooli vastuvõtu komisjon.
 • Selleks, et tagada tasakaal klassides loositakse lapsed viies erinevas grupis:
   • vene emakeelega poisid,
   • vene emakeelega tüdrukud,
   • eesti emakeelega poisid
   • eesti emakeelega tüdrukud
   • kakskeelsed lapsed (alates 2020. õppeaastast arvestame mõlemakeelsete lastena ka Kellukese lasteaia keelekümblusrühma lõpetanud lapsi).
 • Loosimise tulemused avalikustatakse Avatud Kooli kodulehel, kus on võimalik jälgida registreerimisnumbri järgi oma lapse kohta Avatud Kooli järjekorras. Loosimise tulemuste protokoll saadetakse ka kõigile lapsevanematele, kelle laps(ed) koolikoha loosimises osalevad.
 • Vastavalt loosimise tulemuste järjekorrale kutsume peresid Avatud Kooli perevestlusele, misjärel sõlmitakse leping.
 • Kui mõni pere loobub oma koolikohast, liigub vastava grupi loosijärjekord selle võrra edasi.
 • Koolikoha soovi kinnitamise aluseks on lepingu sõlmimine Avatud Kooliga ning ettemaksu tasumine.
 • Sooviavaldusi kooli astumiseks võib esitada ka peale registreerumise lõppu, aga siis lisatakse kõik uued sooviavaldused loositud nimekirja lõppu laekumise järjekorras.

Lähemalt Avatud Kooli õppekorraldusest, vastuvõtuprotsessist ning loosimisest räägime infopäevadel:

 • 16.12.2021, algusega kell 17.00.
 • 05.01.2022, algusega kell 17.30.

Mõlemal infopäeval osalemise eelduseks on ette registreerimine ja seda palume teha SIIN.

Lisainfot saab aadressil vastuvott@avatudkool.ee