Laste käitumisprobleemid, nende põhjused ja abistamise võimalused

Lastepsühhiaater Piret Aavik on öelnud: “Käitumisprobleemid on nagu “palavik”, millel võib olla palju erinevaid põhjusi. Need leiavad lahenduse ainult sel juhul, kui põhjused ära tuntakse ja vastavalt sellele “ravitakse.” See on väga oluline tõdemus, sest ei ole olemas paha last, kes põhjuseta halvasti käitub. Kindel on ka see, et ole ühtki last, kelle käitumine on alati laitmatu. Aga kui probleemne käitumine on korduv ning häirib oluliselt teisi lapsi ja täiskasvanuid, siis on oluline mõelda just häiriva käitumise põhjustele.

Loengus räägime kõige enam levinud erivajadustest, mis mõjutavad ka lapse käitumist (aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häired ja vaimne alaareng). Ning sotsiaalsetest faktoritest, mis lapse käitumist mõjutabad – st kui lapsel ei ole suhtlemiseks ja eakohaseks käitumiseks piisavalt oskusi ega kogemusi. Arutleme ühiselt, milline on vanemate ja pere roll nende raskustega toimetulekul ning jagame praktilisi nippe ja soovitusi.

 

Loeng toimub eesti keeles ning loengut viib läbi Gea Grigorjev.

Loengus osalemiseks täitke palun allolev registreerimisvorm ning tasuge osalustasu 10 eurot* SA Avatud Kool arveldusarvele EE542200221059790946, selgituseks “Vanemate kool 19.03 + osaleja(te) nimi”.
*Osalustasu 10 eurot kehtib ühe pere mõlemale vanemale.

Registreerimisvorm

 

Gea Grigorjev on psühholoog ja perenõustaja ning Peaasi.ee koolitaja.

www.geaaeg.ee
www.peaasi.ee