Eripedagoog ja logopeed

Avatud Koolis õpib järgmisest õppeaastast 390 õpilast vanuses 7-14-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Esimeses kooliastmes on õppetöö 50% eesti keeles ja 50% vene keeles, iga kooliastmega suureneb eesti keele osakaal. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie koolis hakkama erinevat tüüpi õppijad. Panustame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

Otsime oma meeskonda osalise koormusega nii eesti kui ka vene emakeelega LOGOPEEDI ja ERIPEDAGOOGI (töökeel meeskonnas on eesti keel):

  • kes oskab hinnata laste võimalikke logopeedilisi või eripedagoogilisi raskusi,
  • kelle kireks on töötada abivajavate lastega, luua põnevaid toetavaid õppematerjale,
  • kes on valmis juhendama õpetajaid oma tundides erinevate meetodite kasutamisel,
  • kes naudib suhtlust peredega, et laste toetamine oleks toetatud kooli-kodu koostöös,
  • kes tunneb huvi kakskeelsuse ja LAK-õppe vastu,
  • kes on uuenduslik, loov ja avatud ning soovib panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisse.

Pakume uuele tugispetsialistile:

  • paindlikke töötingimusi,
  • väga sooja ja rõõmsameelset kollektiivi,
  • arenguvõimalusi ja tegutsemisvabadust,
  • koormus ja rollijaotus on läbiräägitav.

Kui tundsid end ülaltoodud kirjelduses ära, siis meil on põhjust tuttavaks saada ja võimaliku koostöö osas aru pidada. Saada 8. juuniks enda cv aadressil  annika.roosa-saarma@avatudkool.ee ja saame tuttavaks.