Käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia õpetaja

Tahame oma õpilastele pakkuda suurepäraste õpetajate suunamist ja motiveerivat ning praktilist koolikogemust.

Otsime oma meeskonda KODUNDUSE, KÄSITÖÖ JA TEHNOLOOGIA ÕPETAJAT

  • kellel on huvi ja praktilised oskused tehnoloogia, kodunduse ja käsitöö valdkonnas;
  • kellel on kogemus lastega töötamisel;
  • kellel on erialane magistriharidus (võib olla omandamisel);
  • kes soovib siduda oma eriala õpitulemused koolielu ja teiste ainetega;
  • kes on uuenduslik ja avatud ning soovib panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisesse.

Avatud Koolis õpib sügisest 330 õpilast vanuses 7-12-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

Pakume uuele õpetajale:

  • paindlikke ja mõnusaid töötingimusi,
  • väärilist töötasu,
  • väga sooja, rõõmsameelset ja uuenduslikku kollektiivi,
  • arenguvõimalusi, tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid,
  • võimalust teha koostööd ja nautida ühise tegutsemise vilju.

Avatud Kooli lapsed on nii suureks saanud, et ootame oma meeskonda juurde õpetajat, kelle südameasjaks ja huvialaks on käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia teemad. Ideaalis tahaksime neid aineid oma mitmekeelses koolis läbi viia nii eesti kui vene keeles ainet ja keeleõpet lõimides. Seega planaime jagada tehnoloogia ained mitme erineva õpetaja vahel osaliste koormustena.

Tööülesanded sisaldavad 5. ja 6. klassi laste tehnoloogiaõpetuse planeerimist ja läbiviimist ning külalisõpetajate ja partnerite kaasamist ja projektides osalemist.

Pakutav tööaeg on osaline esialgu vaid 4 tundi nädalas, aga saab kasvada suuremaks töökohaks. Tööle asumine novembrist.

Ootame CVd ja motivatsioonikirja kuni 29.oktoober aadressil: konkurss@avatudkool.ee. Lähem info 56625888.