Logopeed

Tahame oma õpilastele pakkuda suurepäraste õpetajate suunamist ja parimate tugispetsialistide abi. Soovime, et iga laps saaks meie juures lisaks kvaliteetsele haridusele ka vajaliku hoole ja toetuse.

Otsime oma meeskonda LOGOPEEDI (osaline koormus)

  • kes oskab hinnata ja tegeleda ennetavalt laste võimalike logopeediliste raskustega lapse emakeeles,
  • kelle kireks on töötada abivajavate lastega, luua põnevaid toetavaid õppematerjale,
  • kes on valmis juhendama õpetajaid oma tundides erinevate logopeediliselt toetavate meetodite kasutamisel,
  • tahab pakkuda individuaalseid ja grupitunde eesti või vene emakeelega laste logopeediliseks toetamiseks.
  • kes naudib suhtlust õpilaste perede ning kooliväliste tugispetsialistidega,
  • kes on uuenduslik ja avatud ning soovib panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisesse.

Kui Sinu kohta kehtib vähemalt 3 eelpool kirjutatud lauset, siis meil on põhjust tuttavaks saada ja võimaliku koostöö osas aru pidada.

Avatud Koolis õpib 330 õpilast vanuses 7-12-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

Pakume uuele logopeedile: 

  • paindlikke ja mõnusaid töötingimusi,
  • väga sooja, rõõmsameelset ja uuenduslikku kollektiivi,
  • arenguvõimalusi, tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid,
  • võimalust teha koostööd ja nautida ühise tegutsemise vilju.

 

 

Meie juures töötavad tugispetsialistid koos õpetajatega tihedas koostöös nii klassiruumis, kui lastega individuaalselt ja väikestes gruppides.

Pakume vastutust ja võimalust kujundada ning ehitada üles parim võimalik tugisüsteem uudses koolimudelis, kus lisaks klassiõpetajale on lastega tihedas kontaktis abiõpetajad, eripedagoog, psühholoog ja muu kooli personal.

Logopeedi tööaeg on osaline  vastavalt kokkuleppele. Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Ootame CVd ja motivatsioonikirja märksõnaga “LOGOPEED” kuni 24. novembrini aadressil: konkurss@avatudkool.ee