Avatud Kooli õppimise kuratoorium

Selleks, et toetada õppimist, mis oleks tähenduslik ja eesmärgipärane, on Avatud Koolis kutsutud ellu õppimise kuratoorium. Kuratooriumi eesmärgiks on vaadata Avatud Koolile otsa värske ja hariduse vastu huvi tundva kõrvalseisja pilgu läbi. Anda soovitusi, panna mõtlema, esitada küsimusi ja inspireerida meid, kes me Avatud Koolis igapäevaselt töötame.
Kuratooriumi 2018/2019. õppeaasta peamiseks eesmärgiks on tegeleda küsimusega, mis on õppimine? Näiteks otsitakse koos vastuseid küsimustele, mis on erinevad õppimisstrateegiad; kuidas saab õpetaja parimal viisil õppimist juhendada ja suunata; kuidas õppija saab ennast sel teel aidata; mis roll on selle kõige juures tagasisidel.

Õppimise kuratooriumi liikmed:

Grete Arro

Maire Kebbinau

Svetlana Melnikova

Reili Pae

Kristi Rahn

Marko Ringo

Jako Salla

Peeter Sipelgas

Artur Taevere

Triin Ulla