Inglise keel algajatele

Inglise keele tundidega alustame Avatud Koolis tasapisi 2. ja 3. klassis, kuid väiksematele keelehuvilistele pakume võimalust inglise keelega tuttavaks saada juba varem.

Huviringi peamine eesmärk on arendada lapse rääkimis- ja kirjutamisoskust läbi erinevate mänguliste tegevuste: meisterdame, korraldame rollimänge, mängime lauamänge jpm.

Huviringi juhendab Külli Kell.

Toimumise aeg: esmaspäeval kell 15:20-16:05

Osalustasu: 30 eurot

REGISTREERIMINE

Английский язык для начинающих

Уроки английского языка в Открытой школе начинаются во втором классе с одного занятия в неделю. Если ваш ребенок хочет чаще погружаться в англоязычную среду, добро пожаловать в наш клуб. Здесь дети учат первые слова и выражения и основы грамматики, играют на английском в настольные и ролевые игры.

Руководит клубом Кюлли Келль.

Время проведения: понедельник, 15:20-16:05

Стоимость: 30 евро

РЕГИСТРАЦИЯ