Huvitegevus

Huvikoolis tegutseb 2016. aastast Avatud Kooli huvikool ja 2021. aastast muusikakool.