Haldusjuht

Ootame märtsi algusest Avatud Kooli tiimiga liituma haldusjuhti, kes juhiks ja korraldaks Avatud Kooli omandis ja kasutuses oleva vara haldamist ning tagaks erinevate koostööpartnerite teenuse kvaliteedi. Otsime kolleegi, kelle tugevuseks on süsteemsus, lahendustele orienteeritus, head läbirääkimise ja elluviimise oskused. Pakume vastavalt kokkuleppele osalist või täis ametikohta.

Millised on Avatud Kooli haldusjuhi ülesanded?

 • vastutada kooli omandis ja kasutuses oleva vara (koolimaja, hoov, õppevara, tehnikaseadmed, mööbel jms) korrashoiu eest;
 • korraldada remonditöid, mööbli ja vahendite ostusid, heakorratöid;
 • tagada koostööpartnerite teenuste kvaliteet vastavalt lepingutele (turvateenus, sissepääsuõigused, valvekaamerad, toitlustus, heakord ja hooldus jms);
 • koordineerida töötervishoiu ja tööohutuse valdkonda organisatsioonis;
 • kindlustada hädaolukorra protseduuride olemasolu ja toimimine ning aktiivne osalemine kriiside juhtimises;
 • juhtida administratiivmeesonna (dokumendispetialist, IT spetsialist, assistent) igapäevast tõhusat tööd ning valdkonna eelarvet;
Lisavõimalused:
 • uue koolimaja rajamise protsesside juhtimine
 • osalemine eelarve protsessis
 • toetusalgatuste, talgute korraldamine
 • andmebaaside, IT süsteemide uuendamise eestvedamine

Mida Avatud Kooli tiim uuelt haldusjuhilt ootab?

 • haldusjuhtimise tundmine ning vastav haridus või väljaõpe;
 • praktilised teadmised ja kogemused ning ka oskused kinnisvara, IT ja finantsvaldkonnas;
 • oskused ja kogemused koostööparneritega lepingute sõlmimise ja teenuse kvaliteedi järjepidevuse järgmisel ja arendamisel;
 • kohusetundlikkus, kiirus, täpsus ja nõudlikkus;
 • hea läbirääkimis-, koordineerimis- ja probleemide lahendamise oskus;
 • väga hea eesti keele oskus, heal tasemel vene ja inglise keele oskus;
 • teadmised juriidikast (lepingute haldamine), tehniline taip ja infotehnoloogia kasutamise oskused;
 • korrektsus dokumendihalduses;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Mida me haldusjuhile pakume?

 • vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • mitmekülgseid kogemusi ja rohkelt eneseteostuse võimalust;
 • kiiresti arenevat, noort ja tegusat kollektiivi ja organisatsiooni;
 • avatud juhtimist, kaasatust otsustesse ja organisatsiooni arengusse tipptasemel;
 • kuigi töö toimub paljuski koolis kohapeal, on siiski suur paindlikkus töö korralduses ja puhkuseaegades.

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 4. veebruar 2022 e-postiaadressile konkurss@avatudkool.ee. Tööle asumise aeg märtsi algusest. Lisainfo telefonil +372 55685989