KOOLI HOOVI ARENDAMISE FOND

Avatud Koolis õpib tänase seisuga 330 õpilast ja me seisame jätkuvalt selle eest, et lapsed saaksid käia igapäevaselt õuevahetunnis. Kuid meie praeguseks sisustatud koolihoov on jäämas lastele kitsaks ja püüame järk-järgult laiendada kooli ümbruses teisi alasid, kus lapsed saaksid vahetundi aktiivselt veeta.

Teeme kogukonnale üleskutse rajada üheskoos tasakaaluliinide rajad maja ees olevate puude vahele, et ka seda ala oleks võimalik lastel aktiivselt kasutada. Kui iga Avatud Kooli pere panustab 8 eurot, siis saaksime paigaldada planeeritud  3 atraktsiooni- 2 tasakaaluliini koos ülemise turvaliiniga ehk slack-line batuudi ja Ninja-Slackline raja, millel lastel on võimalik rippudes rada läbida. Kui mõnel perel on soov panustada suurema summaga hoovi arendamisse, siis see on ka väga oodatud, kuna annab veelgi suurema võimaluse hoovi tegevuste laiendamiseks.

 

Tee oma annetus enne 28. oktoobrit ja saame lastele uue perioodi alguseks raja paigaldatud. Oma panuse saab anda Avatud Kooli annetusteks loodud kontole: SA AVATUD KOOL EE242200221070015189, palun märgi selgituseks: hoovi sisustamine.