Elektroonika edasijõudnutele / Электроника для продолжающих

Õpilaste soovil otsustasime avada edasijõudnute rühma, mis hakkab toimuma kord kahe nädala tagant.

Töötame suurte projektidega: loome elektroonikaseadmeid online-mängude jaoks ja programmeerime mänge, arendame digilaboreid andmete lugemiseks ja analüüsimiseks, õpime füüsikat, elektroonika ajalugu ja palju muud.

Soovi korral saavad lapsed klassiruumis alustatud projektidega kodus edasi tegeleda.

Ringi juhendaja on Natalia Ivaništševa. Tunnid toimuvad vene keeles. Natalia on meie huvikooli tehnikasuuna mootor! TLÜ matemaatika ja informaatika õpetajana lõpetanud Nataliat köidavad arvutid, programmeerimine, robotid, mehhatroonika ja robootika.

Toimumise aeg: neljapäeval kell 15:30-16:30

Osalustasu: 25 eurot / kuus

REGISTREERIMINE

 

Электроника для продолжающих

По просьбе учеников мы решили открыть клуб для продолжающих, встречи в котором будут проходить раз в две недели.

Мы будем работать над крупными проектами: собирать устройства управления для онлайн-игр и программировать сами игры, разрабатывать цифровые лаборатории, которые считывают и анализируют данные, изучать физику, историю электроники и многое другое. При желании ребята смогут дома продолжать работать над начатыми на занятиях проектами.

Руководит клубом Наталия Иванищева. Выпускница факультета математики и информатики ТЛУ, Наталия бесконечно любит компьютеры, роботов и современные технологии и прививает эту любовь не только своим ученикам, но и коллегам из Открытой школы.

Время проведения: четверг, 15:30-16:30

Стоимость: 25 евро в месяц

РЕГИСТРАЦИЯ