Õppetöö korraldamise põhimõtted distantsõppe perioodil

Siit lehelt leiab lapsevanem olulist infot distantsõppe perioodiks.

 

Päevakava:

 • Distantsõppe perioodil lähtume õppetöö planeerimisel tunniplaanist ja see on lastele ja nende vanematele kättesaadav kodulehel.
 • Kõik algava nädala videotundide ajad on nähtavad Google Classroomis ja Stuudiumis hiljemalt sama nädala esmaspäevaks.
 • Iga koolipäeva õppetöö tehakse lapsele nähtavaks hiljemalt kell 9.00 Google Classroom keskkonnas, kus on leitavad selleks päevaks määratud ülesanded.
 • Tungivalt soovitame päevased ülesanded täita sama päeva õhtuks! Kõik ülesanded peavad olema tehtud vähemalt ühe nädala jooksul nende saamise päevast ning õpetajale edastatud, juhul kui seda on palutud.
 • Oluline on jälgida, et lapse päeva mahuks piisaval määral puhkepause õppetöö ajal, lõunasöögi paus ja vaba aega meelepäraste tegevustega toimetamiseks.

Puudumistest teatamine

 • Kui laps jääb haigeks või ei saa muul põhjusel õppetöös osaleda, siis tuleb sellest koheselt KÕP- õpetajat teavitada Stuudiumi kaudu, nii nagu tavapäraselt puudumistest teavitame.

Õppetöös kasutatavad digikeskkonnad:

Stuudium

Google Classroom

Opiq

Juhendid õpilasele

Olulised kontaktid:

 1. KÕP-õpetaja või aine õpetaja ja lapsevanema peamine suhtluskanal on endiselt Stuudium;
 2. IT-tugi: e- post koduope@avatudkool.ee, tel. 53740128.
 3. Kooliõde Kairit Orgusaar on valmis peresid telefoni teel nõustama järgmistel aegadel: esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus 8.00 -16.00
  • Kairit Orgusaar: telefon 59824802.
 4.  Uudse õpiolukorraga kohanemisel pakub lastele ja nende vanematele tuge meie tubli tugimeeskond:

 

 

 

 

 

 

Kasulikku lugemist:

Tugimeeskonna poolt kokkupandud soovitused perele, laspele ja õpetajate

Kuidas tulla toime kodukoolis?

Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele

Kuidas aidata lastel COVID-19 puhangu ajal stressiga toime tulla

Kuidas COVID-19 puhangu ajal stressiga toime tulla

Kuidas KRIISIGA toime tulla?

 

Oleme liitunud distantsõppe hea tava algatusega.