Distantsõppe korraldus Avatud Koolis

Siit lehelt leiab lapsevanem olulist infot distantsõppe perioodiks.

 

*Kodu-kooli koostöö põhimõtetest distantsõppe perioodil printimiseks

Õppetöös kasutatavad digikeskkonnad:

Stuudium

Google Classroom

Opiq

Juhendid õpilasele

Opiq.ee juhend õpilasele

Classroomi juhend õpilastele, Classroom для учеников
Google Meet juhend õpilastele, Google Meet руководство для учеников

 

Olulised kontaktid:

  1. KÕP-õpetaja või aine õpetaja ja lapsevanema peamine suhtluskanal on endiselt Stuudium;
  2. IT-tugi: e- post koduope@avatudkool.ee, telefon 58059298
  3. Tugimeeskonnaga saab ühendust Stuudiumi kaudu, kiiret reageerimist vajavad teemad koolipäeva ajal telefonil 56836248. Nii laste kui vanemate jaoks on kättesaadavad koolipsühholoogid Svetlana Ponomarjova ja Andra Kivimäe  ja tugimeeskonna juht Annika Roosa-Saarma.

 

Kasulikku lugemist:

Kuidas tulla toime kodukoolis?

Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele

Kuidas aidata lastel COVID-19 puhangu ajal stressiga toime tulla

Kuidas COVID-19 puhangu ajal stressiga toime tulla

Kuidas KRIISIGA toime tulla?

 

Oleme liitunud distantsõppe hea tava algatusega.