AK SÜNNIPÄEVA OTSIMISMÄNG. KÜSIMUS NR 9

Millise nimega lapsi on AKs kõige rohkem?

Какое самое распространенное имя среди детей Открытой школы?