Eripedagoog

Tahame oma õpilastele pakkuda suurepäraste õpetajate suunamist ja parimate tugispetsialistide abi. Soovime, et iga laps saaks meie juures lisaks kvaliteetsele haridusele ka vajaliku hoole ja toetuse.

Otsime oma meeskonda ERIPEDAGOOGI (osaline või täiskoormus)

  • kes oskab märgata ja tegeleda ennetavalt laste võimalike õpiraskustega,
  • kelle kireks on luua põnevaid toetavaid õppematerjale ja vahendeid õpiraskustega lastele,
  • kes on valmis toetama õpetajaid oma tundides erinevate meetodite kasutamisel,
  • kes tahab pakkuda 1.-5.klassi lastele õpiabi eesti keeles,
  • kes naudib suhtlust õpilaste perede ning kooliväliste tugispetsialistidega,
  • kes on uuenduslik ja avatud ning soovib panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisesse.

Kui Sinu kohta kehtib vähemalt 3 eelpool kirjutatud lauset, siis meil on põhjust tuttavaks saada ja võimaliku koostöö osas aru pidada.

Avatud Koolis õpib 270 õpilast vanuses 7-11-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

Pakume uuele eripedagoogile: 

  • paindlikke ja mõnusaid töötingimusi,
  • väga sooja, rõõmsameelset ja uuenduslikku kollektiivi,
  • arenguvõimalusi, tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid,
  • võimalust teha koostööd ja nautida ühise tegutsemise vilju.

 

 

Meie juures töötavad tugispetsialistid koos õpetajatega tihedas koostöös klassiruumis, et õppida lapsi tundma nende igapäevases keskkonnas, toetada õpetajaid ja aidata õpikeskkonda laste vajadustele sobivaks kohandada.

Pakume vastutust ja võimalust kujundada ning ehitada üles parim võimalik tugisüsteem uudses koolimudelis, kus lisaks klassiõpetajale on lastega tihedas kontaktis abiõpetajad, eripedagoog, psühholoog ja muu kooli personal.

Eripedagoogi tööaeg on osaline või täis koormus vastavalt kokkuleppele. Tööülesanded võivad sisaldada õpiabitunde ja õpetamist eriklassis, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, õppematerjalide loomist õpetajate või õppijate toetamiseks, suhtlust pere ja kooliväliste tugispetialistidega, individuaalset tööd lastega.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Ootame CVd ja motivatsioonikirja märksõnaga “ERIPEDAGOOG” kuni 19. septembrini aadressil: konkurss@avatudkool.ee