Kuidas distantsõppe perioodil võimaliku stressi ja ärevusega toime tulla? Mida igaüks saab teha, et koduõppest kujundada endale positiivne arendav kogemus?

Soovitused lapsevanemale

Soovitused õpilasele

Soovitused õpetajale