Teadvelolev vanemlikkus

“Teadvelolev vanemlikkus – mindful parenting” 

Laste kasvatamine on üks kõige suuremaid väljakutseid pakkuv kohustus ja võimalus inimese elus. See võib olla väga raske ja väsitav, kuid ka väga suurt rahuldust ja rõõmu toov. Mõnikord võib elu muutuda aga nii kiireks, et laste kasvatamine taandub igapäevakohustusega kuidagi hakkama saamiseks, selle asemel, et lihtsalt olla koos oma laste ja perekonnaga. Kui see juhtub, siis vanemaks olemine võib muutuda üheks kohustuseks lõputus tegevuste nimekirjas ja me kaotame kontakti oma laste ja perekonnaga koos olemise kogemusega. Me justkui kasvatame oma last automaatpiloodil olles.

Kas sa tunned, et see kehtib ka sinu kohta?

 

Avatud Kool pakub head võimalust osaleda Teadveloleva vanemlikkuse 8-nädalasel kursusel!

Algaval kursusel õpime automaatpilooti välja lülitama.  Kursuse kohtumistel õpime suunama oma tähelepanu rohkem „siin ja praegu“ kogemusele. Sellisel viisil oma tähelepanu suunamine aitab paremini toime tulla iseenda, laste kasvatamise ja perekonnaelu stressiga. Me saame olla rohkem kohal ja osa saada vanemaks olemisega kaasnevatest rõõmudest, kuid samuti raskustest, mis aga annab meile võimaluse olukorda selgemalt näha ja teha mõistlikumaid otsuseid automaatse reageerimise asemel.

Kursus aitab saada paremat kontakti iseendaga ja oma sisemise tarkusega. Kursusel ei õpetata vanemlikke oskusi (mis on juba olemas!), küll aga õpime paremini tähele panema oma käitumis- ja mõtlemismustreid, nägema nende päritolu enda lapsepõlves ja hilisemates kogemustes, suhtuma neisse huvi ja sõbralikkusega ning soovi korral neid läbi teadlike valikute ka muutma. Käsitletavate teemade seas on näiteks enda eest hoolitsemine, oma kehaga parema kontakti saamine, lapsepõlvest pärit skeemide äratundmine, piiride seadmine ja konfliktidega toimetulek.

Teadveloleva vanemlikkuse (Mindful parenting) programmi töötasid välja Susan Bögels ja Kathleen Restifo (2008) ning programm sisaldab nii klassikalisi teadveloleku harjutusi kui ka just lapsevanemate jaoks loodud harjutusi. Kohtumiste vahel on oluline teha igapäevaselt mitmekesiseid harjutusi, mis võtavad ligikaudu 20-45 minutit päevas. Teadusuuringute järgi  aitab see programm vähendada vanemliku stressi, samuti nii vanemate enda kui ka laste psüühilisi probleeme, parandab oluliselt lapsevanemate koostööd lastekasvatamisel ja vanema enda tajutud suutlikkust lapse kasvatamisel.

 

8-nädalane kursus “Teadvelolev vanemlikkus” (eesti keeles)
alustab kevadel 2019 (veebruar-aprill).
Kursust juhendab Gea Grigorjev – lastejooga õpetaja, teadveloleku-huviline ning Avatud Kooli psühholoog

Lisainfo ja huviliseks registreerimine e-postil huvikool@avatudkool.ee.