"Väike vetelpäästja” ujumistunnid

“Ujume koos” ujumiskool kutsub kõiki koolilapsi ujumisoskust arendama!

Soovime anda 7.-15.-aastastele lastele vee kompetentsust, mis koosneb heast ujumisoskusest, veeohutusalastest teadmistest ning vetelpääste oskustest. Meie eesmärgiks on õpetada lastele ujumist selliselt, et nad suudaksid läbida pikemaid vahemaid minimaalse jõu kuluga. Kui laps on omandanud piisava ujumisoskuse siis tutvustame erinevaid päästmise võtteid, mis vastavas oskustele ja vanusele.

Samaaegselt tehnikaõppega tutvustame lastele vee ohutusalaseid teadmisi ning teeme praktilisi ülesandeid basseinis. Käsitleme oma tundides selliseid teemasid nagu erinevad päästevestid ja nende kasutamine, päästevestiga vees edasi liikumine, orienteerumine, veest välja tulek ja vette sisenemine. Toimetulek külmas vees, tundmatus kohas vette minek, talve ohutus, abivajaja märkamine, abikutsumine. Räägime erinevatest veekogudest ning millega peab kindlasti arvestama kui nendes ujuda.

Tunnid on mängulised ning vastavad laste eale. Tunde viivad läbi ujumistreenerid, kes on läbinud vastava väljaõpe Eesti Vetelpääste Seltsi poolt.

Toimumise aeg: pühapäeviti 17.00-20.00 vahemikus Sõle Spordikeskuses.

Osalustasu: 55 eurot / kuus

Lisainfo ja registreerimine: https://ujumekoos.ee/registreeri/