Õppejuht

 

Otsime kooli juhtkonda ÕPPEJUHTI

 • kellel on varasem kogemus eestvedavast rollist haridusasutuses,
 • kellel on pedagoogiline haridus ning praktiline õpetajakogemus,
 • kes on sügavalt huvitatud keelekümbluse, projektõppe või reaal- ja loodusteaduste õpetamise metoodikatest,
 • kellel on sügav huvi pedagoogika, haridusuuenduste, õppekava ja õppekorralduse vastu,
 • kes oskab ja soovib teha koostööd, toetada oma tiimiliikmete arengut.
 • kes tunneb, et mugavalt tagasiside andja ja vastuvõtja rollis,
 • kellele meeldib püstitada eesmärke ja neid saavutada, luua korrastatud süsteeme ja sõlmida kokkuleppeid,
 • kes tunneb rõõmu ka ise õpetamisest ning lõputust õppimisest.

Avatud Koolis õpib 270 õpilast vanuses 7-11-aastat ja ühes klassis õpivad koos eri emakeelega lapsed. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, keelekümblust ja projektõpet. Tasakaalus hoiame teadust, proge-robot, õuesõpet, loovust, liikumist ja muusikat. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

Pakume uuele õppejuhile:

 • väga vinget ja uuendusmeelset tiimi, kellega mägesid paigast liigutada,
 • superägedaid õpilasi ja nende sama ägedaid vanemaid,
 • inspireerivat õppekava ja uudset õppesüsteemi, mida veelgi paremaks muuta,
 • suuri unistusi ja õlg õla tunnet nende poole liikumisel,
 • arenguvõimalusi, tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid.

 

Kutsume meeskonda õppejuhti, kes tahaks kujundada ning ehitada üles parim võimalik uudne koolimudel, kus kool ja kodu teevad koostööd, kus laste õpingud on elulised ja saadud teadmsied sügavad.

Tööülesanded sisaldavad õppekava arendamist, õpetajate toetamist ning ka ise tundide läbiviimit, koolituste korraldamist, tunniplaani koostamist ja igapäevase õppekorralduse juhtimist.

Tööle asumine alates oktoobrist.

Ootame CVd ja motivatsioonikirja kuni 26. septembrini aadressil: konkurss@avatudkool.ee märksõnaga “ÕPPEJUHT”