Õppejuht

 

Otsime Avatud kooli juhtkonda ÕPPEJUHTI

 • kellel on varasem kogemus haridusvaldkonnas eestvedavas rollis
 • kellel on pedagoogiline haridus ning praktiline õpetajakogemus,
 • kes on sügavalt huvitatud lõimitud aine- ja keeleõppe, projektõppe ja reaal- ning loodusteaduste õpetamise metoodikatest,
 • kellel on sügav huvi pedagoogika, haridusuuenduste, õppekava ja õppekorralduse vastu,
 • kes oskab ja soovib teha koostööd, toetada oma tiimi liikmete arengut,
 • kes tunneb end mugavalt tagasiside andja ja vastuvõtja rollis,
 • kellele meeldib püstitada eesmärke ja neid saavutada, luua korrastatud süsteeme ja sõlmida kokkuleppeid,
 • kes tunneb rõõmu ka ise õpetamisest ning lõputust õppimisest.

Õppejuhile pakume:

 • vinget ja uuendusmeelset tiimi, kellega koos suuri tegusid teha,
 • superägedat koolikogukonda,
 • inspireerivat ning uuenduslikku õppekava ja õppesüsteemi, mida veelgi paremaks muuta,
 • arenguvõimalusi, tegutsemisvabadust ja põnevaid väljakutseid haridusuuenduste ellukutsumisel!

Avatud Koolis õpib ligi 420 1.-8. klassi õpilast ning ühes klassis õpivad koos erineva emakeelega lapsed ja noored. Õppemetoodikatena kasutame valdavalt aktiivõpet, lõimitud aine- ja keeleõpet ning projektõpet. Tasakaalus hoiame akadeemilisi teadmisi, elulist õpet ja sotsiaal-emotsionaalset arengut. Tahame, et ühtviisi hästi saaksid meie juures hakkama erineva taustaga õpilased. Pingutame, et kooli personal tunneks end hästi ja hoituna!

Tööülesanded sisaldavad õppekava arendamist, õpetajate toetamist (arenguvestlused, tunnivaatlused, vajaduspõhine nõustamine), koolituste korraldamist ja läbiviimist, tasemetööde ja -testide läbiviimist koostöös juhtõpetajatega ja igapäevase õppekorralduse juhtimist.

Tööle asumine esimesel võimalusel!

 

Avatud Kool otsib kirglikku ja uuendusmeelset õppejuhti, kes soovib kujundada tuleviku haridust. Oleme pühendunud õpilaste parimate õpikogemuste loomisele ja õpetajate toetamisele. Kui soovid olla osa meie inspireerivast ja dünaamilisest meeskonnast, siis ootame Sinu kandideerimist!

Sinu ülesandeks saab vedada eest Avatud Kooli toimimist esimeses ja kolmandas kooliastmes, seega saad kujundada õpilaste õpikogemust nii täiesti nende õpitee alguses kui põhikooli lõpetamisel. Saad võimaluse luua, parendada ning juurutada süsteeme, seista hea oluliste fookusteemade eest. Sinuga toimetab koos õppejuht Kerli ning igakülgseks partneriks on toetav ja julgustav juhtkond. Tule leia meie koolis oma tugevustele rakendust ning naudi õppimise ja õpetamise juhtimist toetavas õhkkonnas!

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni, seega ootame sinu CVd ja motivatsioonikirja või -videot aadressile konkurss@avatudkool.ee märksõnaga “õppejuht”.

Kui sul on küsimusi või soovid lisainfot, kirjuta palun sandra.jarv@avatudkool.ee või helista 59007252.