Mõttemängud / Интеллектуальные игры

Male, kabe, gomoku ja sudoku on Avatud Koolis juba algusest peale tõeliselt au sees. Lapsed mängivad neid põnevaid mänge nii vahetunnil kui ka pikapäevarühmas. Üle-eelmisel aastal viis kirg mõttemängude vastu meid Mõttespordi Olümpiaadil 59. Eesti kooli seas 6. kohale. Oleme selle üle väga uhked!

Mõttemängudega tegelemine arendab abstraktset mõtlemist, püsivust, õpetab eesmärke püstitama ja neid täitma. Samuti õpetab kannatlikkust ja arendab enesevalitsemise oskust, nagu ka piiratud vahenditega nagu laud, nupud ja aeg saavutada parim võimalik tulemus.
Samaaegselt tuleb arvestada ja ette näha vastase käikude mõju igal sammul.

Juhendaja Jaan Narva on EKR6 taseme maletreener. Jaan õppis Moskvas Kehakultuuri Keskinstituuidis maletreeneriks,
hiljem ka Kõrgemas Treenerite Koolis sealsamas, aktiivselt osales võistlustel.

Tunnid toimuvad eesti ja vene keeles.

Toimumise aeg: kolmapäeval kell 15:20-16:10 (algajad) ja kell 16:10-17:00 (edasijõudnud)

Osalustasu: 22 eurot

В Открытой школе шахматы, шашки, гомоку и судоку в большом почете — ребята играют в них и на переменах, и в группе продленного дня. В позапрошлом году повышенный интерес к этим играм помог нашей школе занять 6 место на Олимпиаде интеллектуальных видов спорта, где участвовали 59 школ со всей Эстонии. Мы очень гордимся этим! Уроки проходят на русском и эстонском языке.

Интеллектуальные игры развивают абстрактное мышление и усидчивость, учат терпению, самообладанию и умению ставить цели и добиваться их при помощи ограниченных ресурсов. Руководит кружком тренер шестой категории Яан Нарва. Яан учился в Московском институте физической культуры, там же окончил Высшую школу тренеров. Занятия проходят на эстонском и русском языке.

Время проведения: по среда, в 15:20-16:10 для начинающих и в 16:10-17:00 для продолжающих

Стоимость: 22 евро