Avatud Kooli direktor

Otsime Avatud Koolile uut juhti, kelle kutsumuseks on hariduselu arendamine ja kes soovib üles ehitada Eesti parimat põhikooli.

 

Sobid meie kooli juhtima, kui oled kogemustega juht, kes saavutab tulemused läbi kaasava juhtimise ja teadmiste kaasaegsetest õpikäsitlustest ning õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning sul on:

  • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad), teadmised/kogemused hariduse korraldusest;
  • eelnev juhtimiskogemus (soovitavalt hariduse valdkonnast);
  • hea arusaamine finantsidest, võimekus koostada eelarvet ning seda järgida;
  • oskus inimesi juhtida, meeskonnatööd eesmärgistada ja hoida tiimi motivatsiooni;
  • oskus luua usalduslikud suhted nii kolleegide, õpilaste kui lapsevanematega;
  • algatus- ja otsustusvõime, muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus;
  • hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;
  • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning soovituslikult hea vene keele valdamine suhtlustasandil.

Tööülesanded

  • kooli igapäevase töökorralduse juhtimine, muudatuste planeerimine ja elluviimine;
  • õpilaskonna ja meeskonna kasvu eestvedamine, tugeva meeskonnatunde loomine ja õpetajate arengu eesmärgistamine ja planeerimine;
  • kooli eelarve koostamine ning kooli tegevuste ning investeeringute juhtimine vastavuse eelarvega;
  • koostöö kooli kogukonnaga, ladus ja piisav kommunikatsioon nii kooli siseselt kui väljapoole kooli – kogukonna koolina on oluline tunnetada kogukonna ootusi, võimalusi ja soovi panustada;

Meiega liitudes on Sul võimalus:

  • ehitada Eesti üht uuenduslikumat põhikooli;
  • õppida ja areneda juhina, olles oma kolleegidele mõttekaaslaseks, tugisambaks ja meeskonnatunde loojaks;
  • olla avatud kõigele innovatiivsele ja koostöös kolleegidega luua kaasaegset õpikeskkonda;
  • saada oma töö eest väärikat tasu.

Avatud Koolis õpib täna ligi 400 õpilast ning meeskonda kuulub üle 50 inimese. Viie tegutsemisaastaga on koolist kasvanud noore ja pühendunud meeskonnaga 21. sajandi kool, mille tugevusteks on läbimõeldud ja lõimitud õppekava, õpilase-keskne lähenemine õppimisele, samuti projektõpe ning keelekümbluse võimekused.

Avatud Kooli väärtused on julgus, pühendumine ja hoolimine. Me tähistame nii suuri kui ka väikeseid edusamme.

Oled oodatud kandideerima koolijuhiks, kui oled inimliku õhkkonna kujundaja, julged probleemidest avatult rääkida ja konstruktiivseid lahendusi otsida, tuled toime keeruliste olukordadega suhteid kahjustamata ning julged teha ka raskeid otsuseid, neid põhjendades ja selgitades.

Kandideerimine on avatud kuni 13.11.2022.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideerimisel palume esitada aadressile konkurss@avatudkool.ee:

digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus;

elulookirjeldus;

motivatsioonikiri, mis sisaldab visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina (maksimaalselt 2 lk);

haridust tõendavate dokumentide koopiad.