Juhtumikorraldaja

Selleks, et iga laps saaks Avatud Koolist suurepärase hariduse ja edasiviiva õpikogemuse on meie meeskonnast puudu üks suurepäraste suhtlemisoskuste ja organiseerimisvõimega

JUHTUMIKORRALDAJA ehk hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaator (osaline või täiskoormus).

See ametikoht on sobiv Sulle, kui

  • oled suurepärane suhtleja ja süsteemne informatsiooni töötleja,
  • oled iseseisev tegutseja, aga samas hea kuulaja ja infojagaja,
  • Sa ei karda lapsevanemaid vaid naudid nendega suhtlemist,
  • armastad võrgustikke, oskad neid luua ja erinevate kontaktide abil vajalikku infot ja abi leida,
  • oled tähelepanelik, empaatiline ja julge,
  • lisaks kõigele oled uuenduslik ja avatud ning soovid panustada igat last toetava koolimudeli ülesehitamisesse.

Kui Sinu kohta kehtib vähemalt 3 eelpool kirjutatud lauset, siis meil on põhjust tuttavaks saada ja võimaliku koostöö osas aru pidada.

Kirjuta palun aadressi: konkurss@avatudkool.ee.

Avatud Koolis õpib 215 õpilast vanuses 7-11-aastat. Need lapsed, nende vanemad ja õpetajad ootavad Sind kooli tiimi, et tugimeetmed jõuaks abivajajateni süsteemselt ning targalt. Tahame, et ühtviisi hästi saaks meie juures hakkama nii andekas kui raskustega laps. Pingutame, et ka kooli personal tunneks end hästi ja hoituna.

 

Kool on uus ja kujunev ning oma tööd kirega tegevad õpetajad ja tugispetsialistid vajavad appi organiseerivat ja koordineerivat jõudu.

Meie juures töötavad tugispetsialistid koos õpetajatega tihedas koostöös klassiruumis, et õppida lapsi tundma nende igapäevases keskkonnas, toetada õpetajaid ja aidata õpikeskkonda laste vajadustele sobivaks kohandada.

Pakume vastutust ja võimalust kujundada ning ehitada üles parim võimalik tugisüsteem uudses koolimudelis, kus lisaks klassiõpetajale on lastega tihedas kontaktis abiõpetajad, eripedagoog, psühholoog ja muu kooli personal.

Juhtumikorraldaja tööaeg on osaline või täiskoormus vastavalt kokkuleppele. Sinu tulevased tööülesanded meie juures võiksid olla näiteks andekate ja õpiraskustega laste juhtumite kaardistamine ning õpetajate, tugispetsialistide ja perede töö koordineerimine iga lapse maksimaalseks toetamiseks. Või siis võrgustike loomine kooli sees ning kooliväliste partneritega laste ja õpetajate toetamiseks. Või ka tugimeeskonna töö juhtimine, info kogumine, süstematiseerimine ning järjepidevat toimimise tagamine. Või hoopis tugimeetmete rakendamise dokumenteerimine ja rakendamise edukuse analüüsimine vms.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Huvi korral ootame CVd ja motivatsioonikirja 26. veebruariks aadressil: konkurss@avatudkool.ee.