Õpiprojektid I kooliastmes

1. klassi projektid

Kuidas jõuan ohutult kooli?

1. klass, eesti keeles

Esimese projekti käigus õpitakse ohutult liiklema. Vaadatakse üle koolitee ja uuritakse, milliseid ohtusid sellel teel võib ette tulla. Selgeks saavad olulised liiklusmärgid – ja reeglid. Projekt lõppeb jalakäija liikluseksamiga.

Mina ja minu pere

1. klass, vene keeles

Projekti käigus tutvutakse laste peredega ja saadakse teada, mille poolest erinevad pered huvitavad ja erilised on. Projektis uuritakse, mille poolest on enda pere eriline ja millised on kombed ja peretraditsioonid. Projekti lõpus tutvustatakse oma pere ka teistele.

Loomad meie ümber

1. klass, eesti keeles

Projektis uuritakse, mida saab ise ette võtta selleks, et loomadel oleks hea elada. Tutvutakse erinevate loomadega ja veendutakse, et kõik nad väärivad head kohtlemist. Uuritakse, milline on erinevate loomade jaoks hea kohtlemine ja antakse oma panus selleks, et mõni loomade kaitsmisega seotud organisatsioon loomi veel paremini aidata saaks.

Milleks on olulised erinevad ametid?

1. klass, vene keeles

Maailmas on väga palju erinevaid ja väga olulisi ameteid! Aga milline on neist kõige tähtsam? Just seda projektis uuritaksegi! Projekti käigus tutvutakse erinevate ametitega ja saadakse teada, millised ülesanded neis ametites on. Projekti jooksul valib igaüks ameti, mis just tema meelest kõige olulisem ja põnevam on, uurib, mis selle eriti oluliseks teeb ja tutvustab seda ka teistele.

2. klassi projektid

Õpime õppima

2. klass, eesti keeles

Projekti käigus uuritakse, mis asi on õppimine ja kuidas õppida nii, et saada PÄRISELT targaks. Projekti käigus saab selgeks, et kõik inimesed on tõhusalt õppides võimelised saama väga targaks, peab ainult välja selgitama, mismoodi tõhusalt õppimine käib! Kui see välja uuritud on, valmistatakse iseendale tõhusa õppimise juhend ja ollakse valmis andma nõu teistelegi.

Miks on sebral triibud?

2. klass, vene keeles

Projekti käigus saab selgeks, et loomade välimus on seotud sellega, milistes elukeskkondades nad elavad. Uuritakse, miks on jääkarul valge karv, kõrberebasel suured kõrvad, sebral triibud ja veel palju muud! Projekti lõpuks kogutakse oma uued teadmised kokku ja luuakse infomaterjal erinevate loomade kohta.

Minu pere ajalugu

2. klass, eesti keeles

Selles projektis sukeldutakse ajalukku! Uuritakse, kuidas elas minu pere 100 aastat tagasi – milline oli tolle aja elu, millega tegeleti ja kus pere 100 aastat tagasi elas. Pannakse kokku oma perekonna ajaloo raamat ja valmistatakse ette raamatuesitlus.

Teeme (loodus)teadust!

2. klass, vene keeles

Miks kasvavad mõned taimed suureks ja lopsakaks ja teised vajuvad norgu ja ei kasva üldse? Selleks peab olema mingi põhjus ja just seda selles projektis (loodus)teadlastena katsetama hakataksegi! Projektis uuritakse, kuidas loodusteadlased töötavad, milliseid katseid ja vaatluseid nad teevad, kuidas saavutada töötamisel teaduslik täpsus ja usaldusväärsus ning milliseid järeldusi (teadus)töö põhjal teha saab.

 

3. klassi projektid

Eesti loodus- ja keskkonnakaitse

3. klass, eesti keeles

Selleks, et elu Maal oleks jätkusuutlik, peame kõik oma panuse andma. Projektis uuritakse, mis ohustavad keskkonda ja loodust ning kuidas käituda nii, et käitumine Maale hästi mõjuks. Projekti käigus selgitatakse välja, kuidas saab igaüks meist elu maal ja vees kaitsta  ning korraldatakse saadud teadmiste jagamiseks konverents.

Digipädevused

3. klass, vene keeles

Digitehnoloogiaid oskuslikult ja õigesti kasutades võivad need maailmale palju kasu tuua. Samas teame, et nendes võib peituda ka ohtusid ning neid mitte teades võib ka palju pahandust tekitada. Projektis uuritakse, milline on digitehnoloogiliste vahendite õige ja turvaline kasutamine ja millist kasu need meile tuua võivad.

Elekter ja magnetism

3. klass, eesti keeles

Elektril on meie igapäevaelus oluline roll. Energia ei teki ega kao iseenesest, vaid see võib muunduda ühest liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele. Projektis uuritakse, milliseid katseid saab elektri või magnetitega teha. Valmistatakse ette näidiskatsed, mida ka teistele selle põneva valdkonna tutvustamiseks näidata saab.

Mida toit minu kehale teeb?

3. klass, vene keeles

Et jaksata õppida, mängida, sportida ja tervislikult elada, on oluline saada kehale vajalikku kütust – toitu. Projekti käigus uuritakse, miks vajab keha toitu, kuidas toit kehale mõjub ja mismoodi toimib seedesüsteem. Selgitatakse välja, millised toidud on kehale eriti kasulikud ja jagatakse neid teadmisi ka teistega.

Õpiprojektid II kooliastmes

4. klassi projektid

Kuidas mul läheb?

4. klass, eesti ja vene keeles

Igaüks tahab end hästi tunda. Aga mida selleks teha, et iseennast hästi tunda saaks? Seda projektis uuritaksegi. Projekti käigus katsetatakse erinevaid heaolu tagavaid tehnikaid ja meetodeid, uuritakse, milline on nende mõju ning mõtestatakse vaimse tervise olulisust. Projekti lõpuks jagatakse oma mõtteid ja teadmisi teistega.

Päikesesüsteemi saladused

4. klass, eesti ja vene keeles

Projekti käigus õpitakse tundma Päikesesüsteemi ja uuritakse, kas elu on lisaks Maale võimalik ka teistel planeetidel. Saadakse teada, milliseid tingimusi vajavad eluks erinevad organismid ja selgitatakse välja, kas neid tingimusi esineb ka väljaspool Maad. Projekti lõpuks valmivad erinevaid Päikesesüsteemi osasid tutvustavad lühiklipid.

Loost raamatuks

4. klass, eesti ja vene keeles

Projektis uuritakse, kuidas sünnivad raamatud – mida teeb kirjanik, mida toimetaja, mida illustraator ja mida kujundaja. Saadakse teada, et teekonnal loost raamatuks osalevad mitmed osapooled ja et neil kõigil on väga oluline roll. Projekti käigus katsetatakse erinevate rollide ja nende ülesannetega ning projekti lõpuks sünnib klassi päris oma raamat!

Keha kui masin

4. klass, eesti ja vene keeles

Inimkeha on kui keeruline masinavärk, kus igal osal on oluline ülesanne. Et inimene oleks terve, peavad kõik osad hästi töötama. Projekti käigus uuritaksegi, kuidas keha töötab ja millised otsused ja valikud keha tööd mõjutada võivad. Projekti lõpuks ollakse valmis esitlema erinevaid näidiskatseid, mis ka kaaslastele inimkeha masinavärki tutvustavad.

Meie koduplaneet Maa

4. klass, eesti ja vene keeles

Planeedil Maa kujundavad elutingimusi  paljud loodusprotsessid. Erinevates paikades on elutingimused ja elukeskkond erinev. Projekti käigus võetakse luubi alla mitmesugused paigad ja uuritakse, milline on sealne elu, millised loomad seal elavad ja millised taimed kasvavad. Saadakse teada, mis on Maa eri paikades erilist ja huvitavat ning otsitakse vastust küsimusele, kus on Maal kõige parem elada.

5. klassi projektid

Veekogude salapärane elu

5. klass, eesti ja vene keeles

Vesi on meile ja kõigile teistele organismidele eluliselt oluline ja on tähtis vastutada selle eest, et vesi püsiks puhtana ka järgnevatele põlvkondadele. Projekt keskendub jõgede ja järvede põnevale maailmale ning selle käigus uuritakse, millised on Eesti jõgede ja järvede elutingimused ja elustik. Projekti käigus kehastustakse loodusteadlasteks ja koostatakse uurimistöö kodukoha veekogust.

Murdeiga

5. klass, eesti ja vene keeles

Murdeiga on suurte muutuste aeg. Noore inimesega toimuvad füüsilised, vaimsed ja sotsiaalsed muutused võivad tekitada segadust ja tõstatada küsimusi. Projekti käigus uuritakse, miks muutused toimuvad ja millised need on. Uuritakse, mida oleks vaja teha selleks, et muutustega paremini kohaneda ja koostatakse helisalvestis, mis murdeiga ja seal toimuvat tutvustab.

Isiklik ajalugu

5. klass, eesti keeles

Projekti käigus uuritakse, millist elu elati vanasti. Projekti alguses valib igaüks oma esivanemate ja sugulaste hulgast isiku, kelle lugu ta soovib uurima hakata. Projekti jooksul koostatakse valitud  sugulase (elu)loo tutvustus ja projekti lõpuks valmib  sellest isikust portreemaal!

Pinnavormid

5. klass, eesti ja vene keeles

Inimelu on lahutamatult seotud keskkonnaga ja ümbritseva maastiku tundmine aitab inimestel loodusega kooskõlas elada. Oleks võimatu luua asulaid ja linnu, kui ei oleks teadmisi piirkonnast, kus elatakse. Projekti käigus uuritakse, millest maastikud räägivad. Projekti lõpuks valmivad erinevaid maastikke tutvustavad videoekskursioonid.

Etnoloogia

5. klass, eesti ja vene keeles

Läbi põlvkondade edasi pärandatavad rahvuslikud sümbolid ja  elemendid jutustavad meile möödunud aegadest. Projekti käigus uuritakse, millised need elemendid on ja kavandatakse tarbeese, toetudes rahvuslikele motiividele.

6. klassi projektid

Läänemeri

6. klass, eesti ja vene keeles

Üha rohkem on juttu sellest, et meie kodumeri  Läänemeri on kehvas seisus ja tema tulevik on kriitiline. Projekti käigus saadakse teada, kas Läänemere tulevik on ohus ning milline on seis tema ökosüsteemides ja ka tema kaldal asuvates asundustes.

Koolidemokraatia

6. klass, eesti keeles

Igal inimesel on õigused ja kohustused, nii ka lastel ja noortel. Osa seaduseid on meile ette antud, kuid olles aktiivne kodanik, saame ka ise ühiskonna kujunemist mõjutada. Ka koolis on oma seadused, aga ka õpilastel endil on võimalik koolielu mõjutada. Miniprojekti käigus valmistatakse ette ja viiakse läbi kooli parlamendi valimised.

Inspireeritud Vana-Egiptusest

6. klass, vene keeles

Vana-Egiptuse kultuurist ja eluolust annavad meile aimu tänapäevani  säilinud kunstiteosed ja tarbeesemed. Miniprojekti käigus uuritakse, milline oli Vana-Egiptuse kunst ning katsetatakse erinevaid kunstitehnikaid. Projekti lõpus valmib Vana-Egiptusest inspireeritud keraamiline anum.

Ökoloogiline jalajälg

6. klass, eesti ja vene keeles

Kõik, mida me teeme, mõjutab ka keskkonda ja me kõik vastutame keskkonna tervise eest. Projekti käigus uuritakse, milline on meie ökoloogiline jalajälg ja  tehakse ettepanekuid, kuidas elada nii, et eluviis keskkonnale võimalikult vähe kurja teeks.

Vana-Kreeka

6. klass, eesti keeles

Vana-Kreeka on mitmete kultuuriloo suurkujude ning tänapäeva kunsti ja kultuurinähtuste sünnikohaks. Projekti käigus tutvutakse Vana-Kreeka ajalooga ja uuritakse, millest jutustavad Vana-Kreeka müüdid. Projekti lõpuks luuakse lavastus, mis Vana-Kreeka müüte tutvustab.

Kooliaed

6. klass, eesti ja vene keeles

Linnad on suuresti tehiskeskkonnad ja loodusel on linnas väga oluline roll. Tehiskeskkonna sees  peituv elurikkus pakub meile mitmeid hüvesid. Linnaloodus aitab puhastada õhku, leevendab “kuuma saare” efekti ja aitab mürareostuse vastu. Projekti käigus luuakse läbimõeldud kooliaed, kus katsetatakse erinevate kompostmuldade kvaliteeti ja kasvatatakse köögivilju. Kooliaed toob linnamajade vahele rohelust ja kutsub kohale putukaid. Kooliaia loomine aitab kaasa elurikkuse säilitamisele linnas.

Õpiprojektid III kooliastmes

7. klassi projektid

Tere, teadus!

7. klass, eesti keeles

Projekti käigus uuritakse, miks on vaja erinevaid teadusharusid, millega need tegelevad ja kuidas need igaühe elu mõjutavad. Uurimistulemused vormistatakse analüüsiks ja tutvustatakse ka teistele!

Inimene ja mood

7. klass, eesti keeles

Projekti käigus uuritakse, kuidas ennast läbi moe väljendada ning kuidas luua isikupäraseid rõivaid. Tutvutakse taaskasutuse võimalustega ja saadakse teada, kuidas planeerida ja korraldada moešõud. Projekt lõpus tutvustatakse oma loomingut ka teistele.

Klassika ja tänapäev!?

7. klass, eesti ja vene keeles

Projekti käigus keskendutakse klassikalise ja tänapäevase kirjanduse analüüsimisele. Projektis uuritakse, kuidas luuakse kuuldemänge ja seejärel võetakse kuuldemängu lavastamine ja salvestamine ise ette!

Kodulinn Tallinn!

7. klass, eesti keeles

Nagu pealkirigi ütleb, tutvutakse selles projektis Tallinnaga! Projekti käigus saab teada, milliseid (visuaal)kultuuri objekte Tallinn endas peidab ja missugused lood nende taga on. Projektis uuritakse, kuidas objekte ja nende lugusid tutvustada ning  projekti lõpus viiakse läbi teemaekskursioonid.

Kas linnas on elu?

7. klass, eesti ja inglise keeles

Projekti käigus saadakse teada, milline elu on peidus meie kooli ümbruses ja milline on bioloogiline mitmekesisus linnas. Projektis uuritakse, milline on valitud keskkonna erinevate liikide tihedus ja arvukus ning milline on ökosüsteemi tervis. Uuringutulemused vormistatakse artikliks.

 

8.klassi projektid

Kliimauuringud

8. klass, eesti keeles

Projekti käigus saadakse teada, mis on kliima ja milline on kliima erinevates loodusvööndites. Projekti käigus uuritakse, missuguseks võib erinevate kliimavöötmete kliima kujuneda kliimamuutuste tagajärjel. Uurimistulemused vormistatakse plakatiteks, millest kujundatakse näitus.

Koomiksiraamatu algebra

8. klass, eesti keeles

Projektis analüüsitakse oma matemaatikateadmisi ja otsitakse võimalusi reaalteaduste esitlemiseks nii, et need oleks kõikide jaoks mõistetavad. Projekti käigus vormistatakse oma mõtted koomiksiteks ja meemideks ning neid esitletakse kooli noorematele õpilastele.

See on nii huvitav!

8. klass, eesti keeles

Projekti käigus uuritakse, kuidas kirjutada populaarteaduslikke artikleid endale huvipakkuvatel teemadel. Kirjutatud artiklitest koostatakse artiklikogumik.

Masinad päästavad maailma

8. klass, eesti keeles

Projekti käigus uuritakse, millised masinaid tänapäeva maailm ja ühiskond vajavad, kuidas need töötavad ja kuidas neid ehitada. Vajalikud masinad kavandatakse ja neist luuakse prototüübid.

Kohvikutepäev

8. klass, eesti keeles

Projekti käigus uuritakse, kuidas luua erinevaid pop-up kohvikuid kooli sünnipäeva ürituseks. Mõeldakse läbi kohvikute menüüd, koostatakse eelarved, katsetatakse toitude valmistamist, tehakse maitseproove ja lõpuks viiakse kohvikud tehtud plaanide põhjal ka ellu!