AK SÜNNIPÄEVA OTSIMISMÄNG. KÜSIMUS NR 8

Milline on olnud läbi aegade kõige suuremat vanemate rahulolu pälvinud vastus kooli poolt läbiviidavas rahulolu-uuringus?

Какой пункт в опроснике удовлетворенности родителей работой школы каждый год набирает больше всего баллов?

A. Avatud Kooli õpetajad on hoolivad ja osavõtlikud.

В Открытой школе работают заботливые и отзывчивые учителя.

B. Minu lapsel on hea ja turvaline läbisaamine oma kontaktõpetajaga.

У моего ребенка хорошие и доверительные отношения с контактным учителем.

C. Kooli juhtkond on vanematele kättesaadav.

Родители могут легко связаться со школьным руководством.