Vastuvõtuprotsess 2018/2019

 • Õpilaste registreerimine vastuvõtuks Avatud Kooli esimesse klassi algab 21.detsembril 2017 ja kestab kuni 27. jaanuar 2018.
 • Registreerimine toimub läbi kooli kodulehe http://avatudkool.ee/vastuvott
 • Registreerumisel saab iga laps oma unikaalse numbrikoodi, millega ta osaleb koolikoha loosimisel.
 • Loosimine toimub juhul kui sooviavaldusi on rohkem kui Avatud Kooli poolt loodavaid koolikohti esimesse klassi.
 • 31. jaanuaril 2018 loosime juhuslikkuse alusel välja koolikohad esimesse klassi, mis 2018 sügisest Avatud Koolis alustab. Ühes klassis on kokku maksimaalselt 30 last. Osa kohti võimaldatakse loosi väliselt kogukonna lastele (koolis käivate õpilaste õdedele ja vendadele ning õpetajate lastele). Sõltuvalt kokkulepetest Tallinna linnaga ruumide osas avame vastuvõtu, kas ühte või kahte esimesse klassi.
 • Loosimine on avalik ja loosimist kontrollib Avatud Kooli vastuvõtu komisjon.
 • Selleks, et tagada tasakaalus klassid arvestame loosis eraldi nelja gruppi: vene emakeelega poisid, vene emakeelega tüdrukud, eesti emakeelega poisid ja eesti emakeelega tüdrukud.
 • Loosimise tulemused kajastuvad protokollis, kus registreerimsel saadud numbrile märgitakse juurde mitmes on antud numbri taga olev laps koolikoha saamise nimekirjas. Protokoll saadetakse kõigile lapsevanematele, kelle laps(ed) koolikoha loosis on.
 • Vastavalt loosi järjekorrale kutsume peresid veebruari alguses vestlusele.
  Kui mõni pere loobub oma koolikohast loositud järjekorras, liigub ülejäänud sama grupi loosijärjekord selle võrra edasi. Võimaluse vestlusele tulla saab samas grupis loosi järjekorras järgmine pere.
 • Koolikoha soovi kinnitamise aluseks on lepingu sõlmimine Avatud Kooliga ning ettemaksu tasumine summas 375 eurot.
 • Sooviavaldusi kooli astumiseks võib esitada ka peale registreerumsie lõppu, aga siis lisatakse kõik uued sooviavaldused loositud nimekirja lõppu laekumise järjekorras.

Lähemalt Avatud Kooli õppekorraldusest, vastuvõtuprotsessist ning loosimisest räägime infoseminaril, mis toimub 11. jaanuaril kl 17.00 Avatud Kooli ruumides (Kopli 92, III korrus).