Vanemate kool

Avatud Kooli huvikool ja kooli psühholoogid pakuvad vanemate kooli raames alates lapsevanematele ning teistele huvilistele võimalust osa saada põnevatest seminaridest ja koolitustest.

Osalemine vanemate kooli seminaril maksab 10 eurot ühe pere vanematele.
Registreerumine e-posti huvikool@avatudkool.ee kaudu või täitke registreerimisvorm siin.
Osalustasu 10 eurot võite kanda SA Avatud Kool arvelduskontole EE542200221059790946 või tasuda kohapeal sularahas, selgituseks vanemate kool.

 

Vanemate kool on suvepuhkusel ning jätkab sügisel!

 

Varasemad loengud:

15.05 kell 17.30-19.00 Laste digitervis
Ekraanide mõjust laste ajule ja käitumisele ning ohutusest ja lapse arenguks olulistest aspektidest tuleb meile rääkima BFM täiendkoolituste juht, TLÜ Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse (MEDIT) produtsent ning BFM Laste filmikooli projektijuht Katrin Kuusik.

22.05 kell 17.30-19.00 Keelekümblus – mida ma peaksin teadma?
Loeng annab ülevaate keelekümbluse toimise põhimõtetest, tänastest arengutest ning kodu ja lapsevanema rollist lapse toetamisel. Lisaks jagame Avatud Kooli õpetajate tähelepanekuid ja  praktilisi kogemusi toetudes esimesele õppeaastale.
Keelekümblusest tuleb rääkima Maire Kebbinau, SA Innove keelekümbluskoolide programmide juht, koolitaja, nõustaja ja Tallinna Ülikoolis lektor. Maire on tänaseks pea 20 aastat selle alaga tegelenud ning saanud kogemusi nii Kanadas, Quebecis ja Soomes Vaasa Ülikooli juures. Koostöös keelekümblusõpetajate meeskonnaga on Maire koostanud keelekümblusõpikute ja -töövihikute sarja “Tere, kool!”, “Tere, sõber!” ja “Tere, maailm!”.

Loeng toimub samaaegselt eesti -ja vene keeles, kahes grupis.
Eesti keeles räägib keelekümblusest Maire Kebbinau, vene keeles Tatjana Baum-Valgma. Lisainfo  venekeelse loengu kohta leiate SIIT.

1.03 kell 17.30-19.30 algab Teadliku Vanemlikkuse 8-nädalane kursus, mille viimane loeng toimub 10.05.
Juhendab Gea Grigorjev, Avatud Kooli psühholoog

20.02 kell 17.30-19.00 Koolistress ja sellega toimetulek
Eesti keeles Anna Haasma, Laste Vaimse Tervise Keskuse kliiniline psühholoog
Vene keeles Larissa Potapova, Avatud Kooli psühholoog

31.01 kell 17.30 “Teadlik vanemlikkus (mindful parenting)” (eesti keeles)
Gea Grigorjev, Avatud Kooli psühholoog

25.01 kell 17.30 seminar “Koolilapse eakohane areng ning levinumad raskused” (eesti keeles)
Mari-Leen Olenko, kliiniline lapsepsühholoog-psühhoterapeut Laste Vaimse Tervise Keskuses

22.01 kell 17.30 seminar “Koolilapse eakohane areng ning levinumad raskused” (vene keeles)
Triinu Tänavsuu, kliiniline psühholoog Laste Vaimse Tervise Keskuses