Kuidas Avatud Koolis keeli õpitakse?

Maailma mimekeelsetes piirkondades (nt Kanada, Šveits, Kataloonia ja Baskimaa Hispaanias jne) on juba aastaid kasutusel keeleõppe mudelid, kus erineva koduse keelega lapsed õpivad koos samades koolides, omandavad üksteise keeled ning õpivad lisaks teisigi võõrkeeli.

Teadusuuringud näitavad, et taoline keelekümbluse metoodika on keeleõppeks väga tõhus.

Eestis on kasutusel enamasti mudel, kus vene emakeelega lapsed õpivad kümblusmeetodil eesti keelt. Vähemal määral on levinud ka inglise keele õppimine kümblusmeetodil.

Avatud Kool rakendab Eestis esimesena kolmekeelset kümblusprogrammi, kus põhikooli lõpuks valdavad lapsed võrdselt eesti, vene ja inglise keelt.

 

 

 

Mitmekeelse kümblusprogrammi puhul on oluline, et ühes klassis õpiksid koos erineva koduse keelega lapsed. Nii saavad erineva taustaga õpilased kogu päeva või suurema osa päeva vältel ühtse grupina koos õppides omandada erinevaid keeli tähenduslikus kontekstis nii igapäevasuhtluses kui aineteadmistega seostatult. Ainete õppimine toimub mitmes keeles, aga alati koos õpetajaga, kes oma emakeeles kõneleb.

Keelekümbluse meetodil omandavad õpilased sihtkeele kõrgtaseme nii rääkimises, kuulamises, lugemises kui ka kirjutamises. Uuringud näitavad, et keelekümblusprogrammis osalevate õpilaste ainealased teadmised on sama head või isegi paremad võrreldes tavaklasside lastega, kes vaid oma emakeeles aineid õpivad. Lisaks muutub “keelekümblejate” suhtumine teise kultuuri positiivsemaks ning toimib nii efektiivse lõimingu meetodina.

Loe lisaks Minnesota ülikooli keeleõppe uurimiskeskuse vastuseid lapsevanemate küsimustele