Robootika ja programmeerimine I (algajatele)

Ootame robootikaringi 1.-2. klassi lapsi, kes ei ole veel robootikaga tutvust teinud. Ringis ühendame loovuse, tehnika, mehhaanika, keele ja loodusteadused. Omavaheline koostöö ja oskus teistega arvestada on märksõnad, mida koos keelekümblusega tahame lastes arendada. Lego WeDo Education programmeerimiskeskkonnas õpime, millised on programmeerimise käigud ja loogika, uurime ning lahendame erinevaid ülesandeid, leiame seoseid robootika ja igapäevase elu vahel. Meie õpilased osalevad Robotexi (sügisel-talvel) ja First Lego League Jr üritustel (kevadel).

Tunnid toimuvad üks kord nädalas ja kestavad 90 minutit. Grupis on kuni 18 õpilast, kellega töötab eesti- ja venekeelne õpetaja.

Ringi juhendavad Natalia Ivaništševa ja Tahsin Kayurga. Natalia on meie kooli tehnoloogiavõlur. TLÜ matemaatika ja informaatika õpetajana lõpetanud Nataliat köidavad arvutid, programmeerimine, robotid, mehhatroonika ja robootika. Tahsin on alustav matemaatikaõpetaja ehitusinseneri taustaga.

Toimumise aeg: teisipäeval kell 13:45-15:15

Osalustasu: 45 eurot

REGISTREERIMINE

Робототехника и программирование I

Кружок подходит для детей, которые до этого не занимались робототехникой и программированием. Уроки объединяют методы языкового погружения с изучением таких дисциплин, как механика, математика и естествознание. С помощью образовательной платформы Lego WeDo Education мы учимся программированию и логике, решаем инженерные задачи и находим связь между робототехникой и повседневной жизнью. Также учимся сотрудничать друг с другом и принимать во внимание мнение других. Ученики принимают участие в соревнованиях Robotex и First Lego League Jr.

Занятия проходят один раз в неделю и длятся 90 минут. Учителя говорят на русском и эстонском языке.

Руководят секцией Наталия Иванищева и Тахсин Каюрга. Выпускница факультета математики и информатики ТЛУ, Наталия бесконечно любит компьютеры, роботов и современные технологии и прививает эту любовь не только своим ученикам, но и коллегам из Открытой школы. Тахсин — начинающий педагог с дипломом инженера-строителя.

Время проведения: вторник в 13:45-15:15

Стоимость: 45 евро

РЕГИСТРАЦИЯ