Robootika ja programmeerimine I (algajatele)

Ootame robootikaringi 1.-2. klassi lapsi, kes ei ole veel robootikaga tutvust teinud. Ringis ühendame loovuse, tehnika, mehhaanika, keele ja loodusteadused. Omavaheline koostöö ja oskus teistega arvestada on märksõnad, mida koos keelekümblusega tahame lastes arendada. Lego WeDo Education programmeerimiskeskkonnas õpime, millised on programmeerimise käigud ja loogika, uurime ning lahendame erinevaid ülesandeid, leiame seoseid robootika ja igapäevase elu vahel.

Meie õpilased osalevad Robotexi (sügisel-talvel) ja First Lego League Jr võistlusel (kevadel). Tunnid toimuvad üks kord nädalas ja kestavad 90 minutit. Grupis on kuni 20 õpilast, kellega töötab eesti- ja venekeelne õpetaja.

Ringi juhendajad on Natalia Ivaništševa ja Andrus Viita. Natalia on meie kooli tehnoloogiavõlur. TLÜ matemaatika ja informaatika õpetajana lõpetanud Nataliat köidavad arvutid, programmeerimine, robotid, mehhatroonika ja robootika. Andrus on alustav õpetaja, kes igapäevaselt tegutseb elektri ja automaatika valdkonnas.

Toimumise aeg: teisipäeval kell 14:30-16:00

Osalustasu: 45 eurot

REGISTREERIMINE

Робототехника и программирование I

Кружок подходит для детей, которые до этого не занимались робототехникой и программированием. Уроки объединяют методы языкового погружения с изучением таких дисциплин, как механика, математика и естествознание. С помощью образовательной платформы Lego WeDo Education мы учимся программированию и логике, решаем инженерные задачи и находим связь между робототехникой и повседневной жизнью. Также учимся сотрудничать друг с другом и принимать во внимание мнение других. Ученики принимают участие в соревнованиях Robotex и First Lego League Jr.

Кружок идет одновременно на русском и эстонском языке. Занятия проходят один раз в неделю и длятся 90 минут.

Руководят секцией Наталия Иванищева и Андрус Вийта. Выпускница факультета математики и информатики ТЛУ, Наталия бесконечно любит компьютеры, роботов и современные технологии и прививает эту любовь не только своим ученикам, но и коллегам из Открытой школы. Андрус — начинающий педагог, который на основной работе занимается электричеством и автоматикой.

Время проведения: вторник в 14:30-16:00

Стоимость: 45 евро

РЕГИСТРАЦИЯ