Lugemiseks enne vestlust

Siit leiad failid, mis oleks vaja mõttega läbi lugeda enne vestlusele tulekut.

Vestluse eesmärgiks on rääkida läbi kooli põhialused ning vastata lapsevanema küsimustele.

Kooli vastuvõtu protsess

Avatud Kooli õppekorraldus

Kooli ja pere koostöö

AvatudKool_leping

Kui vestluse lõpuks on lapsevanemal kindel soov oma laps Avatud Kooli õppima panna, võib ka kohe sõlmida lepingu või allkirjastada leping peale kohtumist elektroonselt. Koolikoht fikseeritakse peale lepingu sõlmimist. Selleks et leping kohapeal sõlmida tuleb kohtumsiele kaasa võtta lapse dokumendi koopia, eeltäidetud leping või vajalikud andmed lepingu eeltäitmiseks