Huvikool

Avatud Kooli huvikoolis saavad lapsed lisaks loodus- ja reaalteaduste põneva maailma avastamisele tegeleda ka mitmete spordi- ja muude huvialadega. Osa huviringe on kakskeelsed, et toetada teise keeleruumi kogemisega laste sõbralikke hoiakuid kaaslaste suhtes ning pakkuda lapsevanematele võimalust tutvuda Avatud Kooli õppemeetoditega – samal kakskeelsel moel ning samadele põhimõtetele ja väärtustele tuginedes toimub ju õppetöö ka Avatud Kooli põhikoolis.

Huvikooli 2018/2019. õppeaasta kestab 10. septembrist kuni 24.maini vastavalt huvikooli tunniplaanile, kokku 32 õppenädalat. Koolivaheaegadel huvikooli tunde ei toimu. Huviringidesse ootame nii Avatud Kooli kui ka teiste koolide õpilasi ja koolieelikuid alates 5. eluaastast. Esmajärjekorras registreerime huviringidesse Avatud Kooli õpilased.

NB! Kõik tunnid toimuvad Avatud Kooli ruumides aadressil Aru tn 10, Pelgulinnas.

Registreerumine 2018/2019 õa huviringidesse toimub terve õppeaasta jooksul!

Lisaks huviringidele korraldab huvikool koolivaheaegadel lastele linnalaagreid, läbi vanemate kooli lapsevanematele harivaid loenguid haridust ja lapse arengut puudutavatel teemadel ning koordineerib ka Avatud Kooli pikapäevarühma tööd.