Huvikooli ringid 2017/2018

Avatud Kooli huvikoolis saavad lapsed lisaks loodus- ja reaalteaduste põneva maailma avastamisele tegeleda ka mitmete spordi- ja muude huvialadega. Osa huviringe on kakskeelsed, et toetada teise keeleruumi kogemisega laste sõbralikke hoiakuid kaaslaste suhtes ning pakkuda lapsevanematele võimalust tutvuda Avatud Kooli õppemeetoditega – samal kakskeelsel moel ning samadele põhimõtetele ja väärtustele tuginedes toimub ju õppetöö ka Avatud Kooli põhikoolis.

Huvikooli 2017/2018. õppeaasta kestab 18. septembrist kuni 25.maini vastavalt huvikooli tunniplaanile, kokku 31 õppenädalat. Koolivaheaegadel huvikooli tunde ei toimu. Huviringidesse ootame nii Avatud Kooli kui ka teiste koolide õpilasi ja koolieelikuid alates 5. eluaastast. Esmajärjekorras registreerime huviringidesse Avatud Kooli õpilased.

NB! Koolivaheajal 26.02-4.03.2018 huviringe ei toimu!

 

Vanemate kool

Lapsevanemate kool pakub vanematele ja haridushuvilistele võimaluse saada uusi teadmisi lastekasvatuse ja haridusuuenduse vallast, kui oma valdkonna eksperdid korraldavad seminare nii eesti kui vene keeles. Vaata siit lähemalt, millised seminarid ja koolitused on plaanis.

 

2017/2018. õppeaastal toimuvad huviringid:

Alljärgnev nimekiri ei ole lõplik ning piisava huvi korral plaanime õppeaasta jooksul veel erinevaid ringe lisada. Nt huvi on tuntud inglise keele ringi vastu ja kui koguneb piisav arv huvilisi, avame inglise keele ringi oktoobris-novembris. Hetkel soovitame inglise keele huvilistel osa võtta loovtantsu (creative dance) tundidest, mis toimuvad inglise keeles.

Registreerumine huviringidesse on käimas. Registreerimisvorm asub SIIN.
NB! Kõik tunnid toimuvad Avatud Kooli ruumides aadressil Karjamaa 1, III korrus.

 

UUS! Street dance (1.-2. klass)

Tänavatantsuring 1.-2. klassi lastele (7-10a) ühendab elemente muuhulgas hip-hopist, popping‘ust, locking‘ust, house‘st ning annab lisaks heale enesetundele ka oskuse end tantsuliselt väljendada, sest tänavatantsus kindlaid reegleid ei ole ja igaüks saab välja kujundada oma unikaalse tantsustiili. Tunnid toimuvad üks korda nädalas ja kestavad 45 minutit.

TEISIPÄEVITI kell 15.00-15.45
Kuutasu on 25 eurot.
Grupis on kuni 20 last.
Õpetaja räägib nii eesti kui vene keelt.

 

Robootika II (edasijõudnutele, 1.–2. klass)

Robootikaring 1.–2.klassi lastele (7–10a), kes on robootikaga varasemalt kokku puutunud. Tunnid toimuvad üks kord nädalas ja kestavad 90 minutit. Tundides tegeletakse muuhulgas Lego WeDo ja Edisoni robootikakomnplektidega ning võetakse osa nii Robotexist (novembris 2017) kui First Lego League võistlusest (aprillis 2018).

TEISIPÄEVITI kell 16.00–17.30
Kuutasu 35 eurot.
Grupis on 30 last, kellega tegeleb korraga kaks õpetajat.
Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

 

Laste jooga (1.–2. klassile)

Laste jooga on lõbus ja mänguline. Kohtumised on tulvil õpetlikest muinasjuttudest, liikumisest, muusikast, laulmisest, tantsimisest, käelisest tegevust ja muidugi ka joogaasenditest, hingamisharjutustest, märkamistest ja meditatsioonidest. Kõik see arendab ja parandab laste vaimset ja füüsilist tervist ning toetab rahulikkust, õnnelikkust, head koordinatsiooni ja loovust.

NELJAPÄEVITI kell 14:15–15:15
Soovijatele tasuta, kuid eelregistreerimisega.
Grupi suurus on kuni 20 last.
Tund toimub eesti keeles.

TEISIPÄEVITI kell 16.15–17.15
Kuutasu 20 eurot.
Grupi suurus on 12 last.
Tund toimub eesti keeles.

 

Kunstiring (1.–2. klass)

Lapsed saavad iganädalaselt 90 minuti jooksul tegeleda nii kujutava kunstiga kui põgusa ülevaate kunstiajaloost.

KOLMAPÄEVITI kell 14.15–15.45 vene keeles
NELJAPÄEVITI kell 14.15–15.45 eesti keeles
Kuutasu 25 eurot.
Grupis kuni 15 last, tunni pikkus 90 minutit.

 

Robootika I (algajatele, 1.–2. klass)
NB! Grupp on täis! Registreerige, kui soovite lisada end ootejärjekorda.

Robootikaring 1.–2. klassi lastele (7–10a), kes varem pole robootikaga kokku puutunud. Tunnid toimuvad üks kord nädalas ja kestavad 90 minutit. Tundides tutvustatakse robootikat ja programmeerimist mänguliste võtetega ning 2018. a aprillis osaletakse First Lego League võistlusel.

TEISIPÄEVITI kell 14.15–15.45
Kuutasu 35 eurot.
Grupis on 30 last, kellega tegeleb korraga kaks õpetajat.
Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

 

Nuputamise-programmeerimise (nuti-proge) ring (1.–2. klass)

Huviring on mõeldud 1.–2. klassi lastele, kellele meeldib nuputada ja probleeme lahendada. Huviringis arendatakse loogilist mõtlemist, loovust ja koostööoskust lahendades matemaatilisi, loogika- ja programmeerimisülesandeid, salakirju ja loovülesandeid ning mängides erinevaid mõtlemis- ja progemänge.

ESMASPÄEVITI kell 16.45–17.45.
Kuutasu 35 eurot.
Grupis on 30 last, kellega tegeleb korraga kaks õpetajat.
Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

 

Laste kokakool (1.–2.klassile)
NB! Grupp on täis! Registreerige, kui soovite lisada end ootejärjekorda.

Tooge lapsed peale tunde kokkama, et pere ja kooli koostöös sünniksid tervislikud toitumisharjumused, tahe ja oskus ise süüa teha. Räägime põnevast ja külluslikust toidumaailmast (tooraine, ohutus köögis, toiduvalmistamise meetodid, eri rahvaste köögid jpm), lapsed saavad ise süüa teha ja isevalmistatut tunni lõpus degusteerida. Jagame üksteisega põnevaid toiduelamusi ja -kogemusi ning õppeaasta lõpus sünnib sellest kõigest igaühe isiklik kokaraamat.

KOLMAPÄEVITI kell 16.00
Kuutasu 25 eurot.
Grupis on 12 last ühe õpetajaga.
Õppetöö toimub eesti keeles.

 

Noorte teadlaste ring (5–6a)
NB! Grupp on täis! Registreerige, kui soovite lisada end ootejärjekorda.

Teadusring 5–6aastastele eelkooliealistele lastele. Ringi eesmärk on huvi äratamine teaduse vastu. 60 minuti jooksul teevad lapsed erinevad teaduslikke katseid ja vaatlusi, nuputatakse ja analüüsitakse erinevaid looduslikke nähtusi. Lõimitud on praktilised tegevused ning keeleõpe eesti ja vene keeles.

ESMASPÄEVITI kell 17.00–18.00
Kuutasu 25 eurot.
Grupis on 20 last, kellega tegeleb korraga kaks õpetajat.
Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

 

Pisi proge-robo (5–6a lastele)
NB! Grupp on täis! Registreerige, kui soovite lisada end ootejärjekorda.

60 minuti jooksul õpivad lapsed algteadmisi nii robootikast kui programmeerimisest, saavad katsetada esimeste käskluste andmist robotitele ning seda kõike mängulises õhkkonnas.

TEISIPÄEVITI kell 17.30–18.30
Kuutasu 25 eurot.
Grupis on 20 last, kellega tegeleb korraga kaks õpetajat.
Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

 

Loov liikumine – creative movement (1.-2.klassile)

Loovtantsu ja liikumise ring 1.–2.klassi lastele, mis kestab 60 minutit. Lapsed õpivad kehatunnetust, koordinatsiooni ning eneseväljendust läbi liikumise. Liikumine toimub tunnis individuaalselt ning tantsus ei ole õigeid või valesid liigutusi. Eesmärgiks on hea tuju ning eneseväljendus läbi tantsu.

TEISIPÄEVITI kell 15.00
Kuutasu 20 eurot.
Grupis on kuni 15 last.
NB! Õppetöö toimub inglise keeles.

 

Male ja mõttemängud (1.–2. klassile)

Male algõpetus, kus eelnevaid teadmisi antud aines ei nõuta. Tundide esimene osa on teoreetiline ja teine osa praktiline. Praktilises osas mängivad õpilased omavahel malet (võimalusel ka treeneri vastu) ning lahendavad ülesandeid. Lisaks malemängule teeme huviringis tutvust ka teiste mõttemängudega. Õpime ja mängime kabet, gomokut, lahendame sudokusid ning loogikaülesandeid.

ESMASPÄEVITI ja NELJAPÄEVITI kell 16.00–16.45
Kuutasu 25 eurot.
Huviringi korraldaja: Avang Spordiklubi
Huviringi juhendaja: Arvo Sadulsepp, maletreener EKR4, tel. 5022484.

Registreerimine kuni 15.septembrini 2017.a. Avang SK e-mailile avangsk@gmail.com, märkides ära õpilase nime, kooli, klassi ja lapsevanema kontaktandmed (telefon, e-mail). Kuutasudelt tulumaksu tagastuse saamiseks tuleks meile saata ka õpilase ja huviringi eest tasunud lapsevanema isikukoodid.

MTÜ Avang SK
Registrikood 80392592
facebook.com/AvangSpordiklubi

 

Jalgpall klubiga VOLTA (1.–2. klassile)

Jalgpallitreeningud JK Volta treeneritega, millest ei puudu üldfüüsilised harjutused, palliharjutused ning meeskonnatunnetuse arendamine.

ESMASPÄEVITI* kell 14.30–15.30
Kuutasu (tund 1x nädalas) 15 eurot.
Grupis on kuni 20 last. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.
Registreerumisankeedi saab treenerilt. Lisainfo www.jkvolta.ee

*Esialgu toimub jalgpallitrenni 1x nädalas ja kui aegu vabaneb, saame veel ühe trenni lisada.

 

Judo (1.–2. klassile)

KOLMAPÄEVITI ja REEDETI kell 14.15–15.45
Kuutasu 25 eurot (2x nädalas).
Grupis kuni 20 last.
Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

 

Klaveriõpe Suzuki meetodil
Õpetaja Irina Troitskaja

Suzuki meetod on tõenduspõhine meetod, kus lapsed saavad kohe alustada muusikapalade mängimisega ning oskamisest eduelamuse saamisega. Lapsed õpivad lugusid kuulmise järgi, hiljem jääb lugude omandamisel kuulamisele oluline roll noodikirja kõrval. Õpetamise juhatab sisse lapsevanemate kursus, mille käigus omandab lapsevanem elementaarse pillimängu oskuse. Lapsevanem võtab osa tundidest ja jääb lapse toetajaks ning abistajaks kogu õppeprotsessi jooksul; Iga õpilane saab ühe individuaaltunni nädalas ning vähemalt kaks grupitundi kuus, et harjutada koosmängimist. Lisainformatsioon www.suzukimuusika.ee.

ESMASPÄEVITI ajavahemikus 15.30–18.30 stuudios Tasapisitasakaal (Graniidi 1, Tallinn).
Individuaaltunni maksumus ühe lapse kohta on 16 eurot/kord, grupitunni maksumus on 6 eurot/kord. Igas nädalas peaks laps käima ühes individuaal- ja ühes grupitunnis. NB! Lapsevanem käib lapsega koos individuaaltunnis!
Tundidesse registreerimine e-posti ortaniri@gmail.com kaudu.

 

Vanematekool

Lapsevanemate kool pakub vanematele ja haridushuvilistele võimaluse saada uusi teadmisi lastekasvatuse ja haridusuuenduse vallast, kui oma valdkonna eksperdid korraldavad seminare nii eesti kui vene keeles. Vaata siit lähemalt, millised seminarid ja koolitused on plaanis.

Huvikooli meeskond

Kirjuta meile