Avatud Kool

Официальные документы доступны только на эстонском языке.

Основная школа

Tegevusloa otsus

Avatud Kooli põhikiri

Avatud Kooli õppekava

Arengukava

Школа по интересам

Huvikooli tegevusluba

Kodukord 2016

Целевое учреждение Avatud Kool

Целевое учреждение Avatud Kool (бывшее название Sihtasutus Kogukonnakool)

Регистрационный номер 90012768

Адрес: Uus-Kalamaja tn 10/2-3, Tallinn, Harju maakond, 10415

Sihtasutuse põhikiri

Majandusaasta aruanne 2014

Majandusaasta aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2016

Подтверждаем, что Sihtasutus Avatud Kool во всех своих действиях следует принципам этической деятельности гражданских объединений.