Noorte ajakirjanike klubi (alates 3. klassist)

Kas oled kunagi endalt küsinud

— kuidas sünnivad uudised?

— kuidas intervjueerida oma lemmikartisti?

— kuidas sünnivad tele- ja raadiosaated?

— kuidas täpselt valitakse lugusid, mida ajalehes või ajakirjas avaldada?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, liitu Avatud Kooli noorte ajakirjanike klubiga! Saad võimaluse uurida kõike põnevat, mida maailmal meile pakkuda on ning saadud teadmisi artiklite ning fotolugudena laiemale publikule tutvustada.

Klubis tutvume ajakirjanduse eri žanrite (trükiväljaanded, raadio, televisioon) ning ajakirjaniku ja fotograafi ametitega. Kõiki saadud teoreetilisi teadmisi saad kohe praktikas rakendada: anname üheskoos välja kooli ajalehte ning meie käe all valmivad videod Avatud Kooli erinevate ürituste/sündmuste jaoks.

Klubis räägitakse eesti ja vene keelt, iga laps kirjutab tekste oma emakeeles.

Noorte ajakirjanike klubi juhendab Olesja Rotar. Olesja on pikalt ajakirjandusvaldkonnas toimetanud: 10 aastat andis ta välja venekeelse kultuuriajakirja PLUG, mis sai nii Kultuurkapitali kirjanduse auhinna kui MISA integratsiooni stipendiumi. Enne seda töötas Olesja uuriva ajakirjanikuna Äripäevas. Lisaks Olesjale osaleb ringi töös eestikeelne toimetaja.

Toimumise aeg: teisipäeval kell 15:20-16:30

Osalustasu: 35 eurot

REGISTREERIMINE

Клуб юных журналистов

Как рождаются новости? Реально ли сделать интервью со своим любимым исполнителем? Как монтировать действительно интересные видеоролики? Если тебе хочется исследовать разные области жизни и делиться своими открытиями с другими людьми, присоединяйся к Клубу юных журналистов!

Мы изучим разные жанры журналистики, познакомимся с работой газет, радио и телевидения, с профессиями журналиста и фоторепортера. Теоретические знания будем закреплять на практике, издавая школьную газету и делая видео для различных школьных мероприятий.

Руководит клубом Олеся Ротарь. 10 лет Олеся издавала журнал о культуре ПЛУГ, который получил несколько премий в области литературы и интеграции. До этого Олеся писала расследования и новости для издательства Äripäev.

Время проведения: вторник, 15:20-16:30

Стоимость: 35 евро

РЕГИСТРАЦИЯ

Редакция второго номера школьной газеты: Алексий Гусев, Альберт Мийна, Елизавета Шишкина и Эвелина Домбровская. За кадром остались Анна Паюла и Лола Соомер.