TOETUSED

Soovime, et Avatud Koolis õppimist saaksid endale lubada kõik pered. Eraldame igal aastal kooli eelarvest teatud summa tuge vajavate perede õppetasusoodustusteks.

Avatud Kooli õppetasusoodustused on vajaduspõhised. See tähendab, et pakume tuge neile, kel seda kõige enam vaja ning nii palju, kui perel vaja ja meil olemasolevate vahendite ulatuses võimalik.

2019/20. õppeastal on õppetasusoodustusteks ette nähtud kuni 4000 eurot.

Kui vajad 2019/20. õppeaastal tuge õppetasu maksmiseks:

– täida taotlus,
– lisa taotlusele pere¹ 2017. ja 2018. aasta tuludeklaratsioonide väljavõtted
– esita digiallkirjastatud dokumendid kooli aadressil info@avatudkool.ee hiljemalt 10.06.2019.

¹ Leibkond, milles laps elab.

Õppetasusoodustuste taotlemise korraga saab tutvuda täpsemalt SIIN.

 

Toeta õpilast

Meie siht on see, et ühel päeval tegutseme erakooli asemel tavalise linnakoolina ja õppimine on kõigile tasuta. Selle unistuse täitumiseni soovime aga toetada neid, kes õppemaksu tõttu muidu meie kooli asuda ei saaks.

Kui tunned, et soovid aidata kellelgi meie koolis õppida, oleme iga annetuse eest tänulikud. Õpilast saab toetada nii poole (750 eurot) kui ka aastase õppetasu (1500 eurot) ulatuses. Aga loomulikult sobib ka toetus igal muul annetajale sobival viisil – kasvõi sihtotstarbeliselt mõne lapse koolivormi või pikapäevarühma eest tasudes.

Hea uudis on see, et alates 1. juulist 2017. aastal oleme kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. See teeb annetamise kergemaks nii juriidilistele kui ka eraisikutele, täpsem info soodustuste kohta on Maksu- ja Tolliameti infolehel.

Rahalised toetused saab kanda Sihtasutus Avatud Kool kontole EE542200221059790946.

Kui sul on annetussumma kasutamise suhtes erisoove (nt ühe konkreetse lapse õppimise toetamine või kellelegi pikapäevarühma tasu või muude sihtotstarbeliste kulutuste ulatuses õppetasutoetuse pakkumine), märgi see info palun maksekorralduse selgitusse.

Protseduur 2019/2020. õppeaastaks

  • Taotluse ja lisadokumentide¹ esitamine õppetasusoodustuse saamiseks – hiljemalt 10.06.2019.
  • Komisjon koguneb taotluste läbiarutamiseks– hiljemalt 19.06.2019.
  • Vanemate teavitamine õppetasu soodustuse otsuste kohta – hiljemalt 28.06.2019.
  • Peredega lepingulisade sõlmimine soodustuse saamise kohta – hiljemalt enne uue õppeaasta algust.
  • Taotluste esitamine erakorraliseks soodustuse saamiseks – aastaringselt.

¹Info pere (st leibkond, milles laps elab) tulude kohta väljavõttena 2017. ja 2018. aasta tuludeklaratsioonidest.

Õppetasusoodustuste taotlemise kord on kinnitatud SA Avatud Kool nõukogus 16. august 2018. aastal.

Pane tähele

Soodustus määratakse üheks õppeaastaks, toetusvajaduse püsimisel tuleb järgmisel õppeaastal soodustuse saamiseks esitada koolile uus taotlus. Kui perel kaob õppeaasta jooksul vajadus toetuseks, on lapsevanema ettepanekul võimalik soodustuse leping lõpetada ka enne tähtaega, nii jääb kasutamata toetussumma järgmiste abivajajate jaoks fondi ootele.