Toetused

Soovime, et Avatud Koolis õppimist saaksid endale lubada kõik pered. Eraldame igal õppeaastal kooli eelarvest teatud summa tuge vajavate perede õppetasusoodustusteks.

Avatud Kooli õppetasusoodustused on vajaduspõhised. See tähendab, et pakume tuge neile, kel seda kõige enam vaja ning nii palju, kui perel vaja ja meil olemasolevate vahendite ulatuses võimalik.

  • 2019/20. õppeastal on õppetasusoodustusteks toetusfond kuni 4000 eurot.
  • 2020/21. õppeaastal on õppetasusoodustuste toetusfond kuni 8000 eurot, sellele lisandub lapsevanemate annetustena kogunenud summa.

Sel õppeaastal anname toetusi välja 4 kuu kaupa:

  • I periood: juuli- oktoober 2020
  • II periood: november 2020- veebruar 2021
  • III periood: märts- juuni 2021

NB! Iga perioodi kohta tuleb pere esitada eraldi taotlus, ka siis kui soodustuse vajadus säilib ja olete nö korduvtaotleja.

Õppetasu soodustuse taotlemine 2020/21. õppeaastal III perioodiks

Soodustust saab taotleda:

  • majanduslikel põhjustel;
  • kui ühest perest õpib koolis rohkem kui üks laps ning seetõttu on majanduslikult keeruline õppetasu täismahus maksta.

Kuidas taotleda?

Tähtajaks laekununud soodustustuste avalduste menetlemine

  • Hindamiskomisjon koguneb 18.02.2021.
  • Vanemate teavitamine õppetasu soodustuse otsuste kohta – hiljemalt 25.02.2021.
  • Peredega lepingulisade sõlmimine soodustuse saamise kohta – märtsi alguses.

Lisainfo: maris.pajula@avatudkool.ee