TOETUSED

Soovime, et Avatud Koolis õppimist saaksid endale lubada kõik pered. Eraldame igal õppeaastal kooli eelarvest teatud summa tuge vajavate perede õppetasusoodustusteks.

Avatud Kooli õppetasusoodustused on vajaduspõhised. See tähendab, et pakume tuge neile, kel seda kõige enam vaja ning nii palju, kui perel vaja ja meil olemasolevate vahendite ulatuses võimalik.

2019/20. õppeastal on õppetasusoodustusteks toetusfond kuni 4000 eurot.

2020/21. õppeaastal on õppetasusoodustuste toetusfond kuni 8000 eurot.

Kui vajad 2020/21. õppeaastal tuge õppetasu maksmiseks:

– täida taotlus,
– lisa taotlusele pere¹ 2018. ja 2019. aasta tuludeklaratsioonide väljavõtted,
– esita digitaalselt allkirjastatud dokumendid kooli aadressil dokumendihaldus@avatudkool.ee hiljemalt 03.04.2020.

¹ Leibkond, milles laps elab.

Õppetasusoodustuste taotlemise korraga saab tutvuda täpsemalt SIIN.

Lisainfo: Maris Pajula maris.pajula@avatudkool.ee

 

Toeta õpilast

Meie siht on see, et ühel päeval tegutseme erakooli asemel tavalise linnakoolina ja õppimine on kõigile tasuta. Selle unistuse täitumiseni soovime aga toetada neid, kes õppemaksu tõttu muidu meie kooli asuda ei saaks.

Kui tunned, et soovid aidata kellelgi meie koolis õppida, oleme iga annetuse eest tänulikud. Õpilast saab toetada nii poole (825 eurot) kui ka aastase õppetasu (1650 eurot) ulatuses. Aga loomulikult sobib ka toetus igal muul annetajale sobival viisil – kasvõi sihtotstarbeliselt mõne lapse koolivormi või pikapäevarühma eest tasudes.

Hea uudis on see, et alates 1. juulist 2017. aastal oleme kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. See teeb annetamise kergemaks nii juriidilistele kui ka eraisikutele, täpsem info soodustuste kohta on Maksu- ja Tolliameti infolehel.

Rahalised toetused saab kanda Sihtasutus Avatud Kool kontole EE542200221059790946.

Kui sul on annetussumma kasutamise suhtes erisoove (nt ühe konkreetse lapse õppimise toetamine või kellelegi pikapäevarühma tasu või muude sihtotstarbeliste kulutuste ulatuses õppetasutoetuse pakkumine), märgi see info palun maksekorralduse selgitusse.

Protseduur 2020/2021. õppeaastaks

  • Taotluse ja lisadokumentide¹ esitamine õppetasusoodustuse saamiseks – hiljemalt 03.04.2020.
  • Komisjon koguneb taotluste läbiarutamiseks– hiljemalt 17.04.2020.
  • Vanemate teavitamine õppetasu soodustuse otsuste kohta – hiljemalt 24.04.2020.
  • Peredega lepingulisade sõlmimine soodustuse saamise kohta – hiljemalt enne uue õppeaasta algust.
  • Taotluste esitamine erakorraliseks soodustuse saamiseks – aastaringselt.

¹Info pere (st leibkond, milles laps elab) tulude kohta väljavõttena 2018. ja 2019. aasta tuludeklaratsioonidest.

“Õppetasu kehtestamise, sellest vabastamise, soodustuste ja õppetoetuste määramise alused ja kord” on kinnitatud SA Avatud Kool nõukogus nõukogu otsusega 27.05.2019 nr 1-25/3

Pane tähele

Soodustus määratakse üheks õppeaastaks, toetusvajaduse püsimisel tuleb järgmisel õppeaastal soodustuse saamiseks esitada koolile uus taotlus. Kui perel kaob õppeaasta jooksul vajadus toetuseks, on lapsevanema ettepanekul võimalik soodustuse leping lõpetada ka enne tähtaega, nii jääb kasutamata toetussumma järgmiste abivajajate jaoks fondi ootele.