TOETUSED

Soovime, et Avatud Koolis õppimist saaksid endale lubada kõik pered. Eraldame igal õppeaastal kooli eelarvest teatud summa tuge vajavate perede õppetasusoodustusteks.

Avatud Kooli õppetasusoodustused on vajaduspõhised. See tähendab, et pakume tuge neile, kel seda kõige enam vaja ning nii palju, kui perel vaja ja meil olemasolevate vahendite ulatuses võimalik.

2019/20. õppeastal on õppetasusoodustusteks toetusfond kuni 4000 eurot.

2020/21. õppeaastal on õppetasusoodustuste toetusfond kuni 8000 eurot, sellele lisandub lapsevanemate annetustena kogunenud summa.

Toeta õpilast

Meie siht on see, et ühel päeval tegutseme erakooli asemel tavalise linnakoolina ja õppimine on kõigile tasuta. Selle unistuse täitumiseni soovime aga toetada neid, kes õppemaksu tõttu muidu meie kooli asuda ei saaks.

Kui tunned, et soovid aidata kellelgi meie koolis õppida, oleme iga annetuse eest tänulikud. Õpilast saab toetada nii poole (825 eurot) kui ka aastase õppetasu (1650 eurot) ulatuses. Aga loomulikult sobib ka toetus igal muul annetajale sobival viisil – kasvõi sihtotstarbeliselt mõne lapse koolivormi või pikapäevarühma eest tasudes.

Hea uudis on see, et alates 1. juulist 2017. aastal oleme kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. See teeb annetamise kergemaks nii juriidilistele kui ka eraisikutele, täpsem info soodustuste kohta on Maksu- ja Tolliameti infolehel.

Rahalised toetused saab kanda Sihtasutus Avatud Kool kontole EE542200221059790946.

Kui sul on annetussumma kasutamise suhtes erisoove (nt ühe konkreetse lapse õppimise toetamine või kellelegi pikapäevarühma tasu või muude sihtotstarbeliste kulutuste ulatuses õppetasutoetuse pakkumine), märgi see info palun maksekorralduse selgitusse.

Õppetasu soodustuse taotlemine 2020/21. õppeaastaks on avatud kuni 11. juunini

Soodustust saab taotleda:

  • majanduslikel põhjustel;
  • kui ühest perest õpib koolis rohkem kui üks laps ning seetõttu on majanduslikult keeruline õppetasu täismahus maksta.

Kuidas taotleda?

Tähtajaks laekununud soodustustuste avalduste menetlemine

  • Hindamiskomisjon koguneb 15.06.2020.
  • Vanemate teavitamine õppetasu soodustuse otsuste kohta – hiljemalt 19.06.2020.
  • Peredega lepingulisade sõlmimine soodustuse saamise kohta – augustis, hiljemalt enne uue õppeaasta algust.

Lisainfo: maris.pajula@avatudkool.ee